Naar inhoud

Milieuvergunning klasse 3

Wat?

Als je een bedrijf wil starten in onze gemeente moet je vooraf nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt.  Afhankelijk van de aard en belangrijkheid van de mogelijke milieueffecten van de activiteiten van je bedrijf, word je in drie klassen verdeeld:

  • Klasse 1: de meest hinderlijke of risicovolle activiteit, er is een milieuvergunning vereist
  • Klasse 2: minder hinderlijk of risicovolle activiteiten, er is een milieuvergunning vereist
  • Klasse 3: minst hinderlijke of risicovolle activiteit, er is een meldingsplicht

De rangschikking gebeurt op basis van de indeling in het VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)

Voor wie?

Voor particuliere woningen zijn meldingsplichtig : stookolietanks, propaangastanks vanaf 300 l, lozen van huishoudelijk afvalwater in beken, grachten, …

Voorwaarden?

Een bedrijf moet zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is.  Hierbij moeten ze letten op de volgende factoren:

  • grootte van de opslag
  • vermogen van de machines
  • gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen

Wil je weten welke milieuvergunning je bedrijf nodig heeft, contacteer dan de milieudienst.  Zij kunnen je hierbij verder helpen.

Hoe aanvragen?

Je moet alleen een melding doen bij het college van burgemeester en schepenen via een meldingsformulier overeenkomstig Vlarem I.

Afhandeling?

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van al deze meldingen.

Praktisch

Milieudienst

't Getouw (gelijkvloers)
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 07 35
E-mail

Meer info