Naar inhoud

Milieuvergunning klasse 2

Wat?

Als je een bedrijf wil starten in onze gemeente moet je vooraf nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt.  Afhankelijk van de aard en belangrijkheid van de mogelijke milieueffecten van de activiteiten van je bedrijf, word je in drie klassen verdeeld:

 • Klasse 1: de meest hinderlijke of risicovolle activiteit, er is een milieuvergunning vereist
 • Klasse 2: minder hinderlijk of risicovolle activiteiten, er is een milieuvergunning vereist
 • Klasse 3: minst hinderlijke of risicovolle activiteit, er is een meldingsplicht

De rangschikking gebeurt op basis van de indeling in het VLAREM (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)

Voor wie?

Voorbeelden milieuvergunningsplichtige inrichtingen klasse 2: bakkerijen met meer dan 10kW geïnstalleerd vermogen aan machines, feestzalen en lokalen met dansgelegenheid van meer dan 100m², bedrijvigheden van meer dan 10kW tot 200 kW, garages met meer dan 1 schouwput of brug, …

Voorwaarden?

Een bedrijf moet zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is.  Hierbij moeten ze letten op de volgende factoren:

 • grootte van de opslag
 • vermogen van de machines
 • gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen

Wil je weten welke milieuvergunning je bedrijf nodig heeft, contacteer dan de milieudienst.  Zij kunnen je hierbij verder helpen.

Hoe aanvragen?

De milieuvergunning klasse 2 moet aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen.  Een aanvraagformulier kan je afhalen of aanvragen bij de milieudienst.  De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen een termijn van 3,5 maanden.

Kostprijs?

Je betaalt een VLAREM-Dossiertaks voor:

 • Indienen milieuvergunningsaanvraag voor een inrichting klasse II: 61,97 euro
 • Beroep door de aanvrager van de milieuvergunning of de exploitant over een inrichting klasse II: 123,95 euro
 • Beroep door derden over een milieuvergunning klasse II: 6,20 euro

Afhandeling?

Als je bedrijf een milieuvergunning aanvraagt, gebeurt er altijd een openbaar onderzoek:

 • de vergunningsaanvraag ligt ter inzage bij het gemeentebestuur
 • de vergunningsaanvraag wordt bekend gemaakt via aanplakbiljetten.
 • Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk of mondeling bezwaar indienen.

Als je milieuvergunning geweigerd wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Antwerpen.  Voor meer informatie hierover, neem je best contact op met de milieudienst.

Praktisch

Milieudienst

't Getouw (gelijkvloers)
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 07 35
E-mail

Meer info