Naar inhoud

Landbouwtelling

Wat?

Elk jaar organiseert de landbouwdienst in opdracht van de dienst Statistiek en Economische Informatie een landbouwtelling of een landbouwenquête. Elk landbouwbedrijf dat landbouwproducten voortbrengt, is verplicht om deel te nemen. Het gemeentebestuur nodigt elke verplichte landbouwer uit om deel te nemen. De landbouwtelling vindt telkens plaats tussen 1 en 31 mei.

 

Voor wie?

Alle landbouwbedrijven in onze gemeente die landbouwproducten voortbrengen om ze te verkopen.

Voorwaarden?

De lijst van verplichte deelnemers wordt door de dienst Statistiek en Economische Informatie doorgegeven aan het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen?

Iedereen die verplicht is om deel te nemen, krijgt van het gemeentebestuur een persoonlijke uitnodiging in de bus.

Afhandeling?

  1. Het gemeentebestuur verstuurt een persoonlijke uitnodiging. Ter voorbereiding sturen we een blanco      vragenformulier mee op.
  2. Elke landbouwer meldt zich op de dienst aan tussen 1 en 15 mei.
  3. Na het bezoek voert de landbouwdienst alle gegevens in de database in.
  4. Alle gegevens worden anoniem doorgestuurd naar de dienst Directie Statistiek en Economische Informatie in Brussel

Meer info