Naar inhoud

Boerderij, bezoek lagere school

Wat?

Elk jaar organiseren de landbouwdienst en de landbouwraad een bezoek van kinderen van de lagere school aan melkveehouders uit onze gemeente. De bedoeling van dit bezoek is om de kinderen meer informatie te geven over het melken, de weg naar de winkel, voeding, geboortes, de materialen,… De melkveehouder beantwoordt alle vragen van de kinderen. De kinderen mogen tijdens hun bezoek melk proeven.

Voor wie?

De derde en vierde leerjaren van alle scholen uit onze gemeente krijgen de kans om aan het project deel te nemen.

Hoe aanvragen?

De landbouwdienst stuurt naar alle scholen een brief met de vraag om al dan niet deel te nemen.

Kostprijs?

De kosten, inclusief busvervoer, worden betaald door het gemeentebestuur.

Afhandeling?

  1. De landbouwdienst schrijft de scholen aan. De periode wordt jaarlijks vastgesteld door de landbouwraad.
  2. De school schrijft in en geeft voorkeurdata door.
  3. de landbouwdienst bevestigt het bezoek en boekt het busvervoer.

Meer info