Naar inhoud

Bodemontleding, subsidie

Wat?

Het gemeentebestuur voorziet elk jaar 5 000 euro voor het subsidiëren van grondontledingen. Dit zijn ontledingen die door de bodemkundige dienst uitgevoerd worden.

Voor wie?

Iedere land- en tuinbouwer gevestigd in de gemeente Mol, met een erkend landbouwnummer.

Voorwaarden?

  • Een erkend landbouwnummer hebben.
  • Gratis een standaardontleding op voorwaarde dat hij een tweede ontleding laat uitvoeren.
  • Op de bijkomende ontledingen die tezelfdertijd worden uitgevoerd, kan je een korting van 20 procent      genieten.
  • Enkel de standaardontledingen die uitgevoerd zijn door een erkend labo worden betaald door het gemeentebestuur, evenals de reductie van 20 procent bij elke volgende staalname.

Hoe aanvragen?

Enkel aanvragen voor de staalname en met het inschrijvingsformulier komen in aanmerking.

Kostprijs?

Het eerste bodemstaal is gratis. En een reductie van 20 procent op de overige stalen.

Afhandeling?

  1. De landbouwer bezorgt een kopie van het factuur aan het gemeentebestuur (landbouwdienst).
  2. De korting/reductie van de ontledingen wordt berekend
  3. De ontvangerij betaalt via overschrijving deze reductie/korting aan de landbouwer.

Meer info