Naar inhoud

Bodemontleding, subsidie

Wat?

Het gemeentebestuur voorziet elk jaar 5 000 euro voor het subsidiëren van grondontledingen. Dit zijn ontledingen die door de bodemkundige dienst uitgevoerd worden.

Voor wie?

Iedere land- en tuinbouwer die heeft meegedaan aan de meest recente landbouwtelling.

Voorwaarden?

  • Landbouwers die meegedaan hebben aan de meest recente landbouwtelling krijgen een korting.
  • Gratis een standaardontleding op voorwaarde dat hij een tweede ontleding laat uitvoeren.
  • Op de bijkomende ontledingen die tezelfdertijd worden uitgevoerd, kan je een korting van 20 procent      genieten.
  • Enkel de standaardontledingen die uitgevoerd zijn door de bodemkundige dienst van België vzw worden betaald      door het gemeentebestuur, evenals de reductie van 20 procent bij elke volgende staalname.

Hoe aanvragen?

Enkel aanvragen voor de staalname en met het inschrijvingsformulier komen in aanmerking.

Formulier versturen naar landbouwdienst@gemeentemol.be

Kostprijs?

Het eerste bodemstaal is gratis

En een reductie van 20 procent op de overige stalen

Afhandeling?

  1. De landbouwer krijgt na de ontleding een factuur van de bodemkundige dienst.
  2. Met een kopie van deze factuur komt de landbouwer naar het gemeentebestuur (landbouwdienst).
  3. Hier wordt de korting/reductie van de ontledingen berekend
  •  Het eerste staal wordt volledig terugbetaald
  • Op de overige stalen krijgt de landbouwer 20 procent korting
  1. De ontvangerij betaalt dan via overschrijving deze reductie/korting aan de landbouwer.

Meer info