Naar inhoud

Stedenbouwkundige vergunning, wijzigen van bestemming gebouwen en constructies

Wat?

Bij een bestemmingswijziging wordt de hoofdfunctie van een bepaald gebouw gewijzigd. Een woning wordt bijvoorbeeld omgebouwd tot een handelspand of een meergezinswoning. Voor bestemmingswijzigingen heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.  Op www.ruimtelijkeordening.be vind je onder het item ‘Vergunningen’ ook heel wat informatie.  Let op! Mogelijk moet je een minimumaantal parkeerplaatsen voorzien.

Voor wie?

Iedereen die de bestemming wilt wijzigen van een gebouw of constructie.

Voorwaarden?

De nieuwe functie die je aan je gebouw wil geven, moet wel passen in het gebied waarin het gebouw gelegen is.

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, vul je een formulier in.  Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening, of downloaden op de site. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening. In ruil sturen we je een volledigheidsbewijs aangetekend toe. Als je dossier onvolledig is zal de dienst ruimtelijke ordening je laten weten welke stukken je nog moet binnenbrengen.

De dossiersamenstelling hangt af van wat en hoe je wil wijzigen:

 Als je niet raakt aan de stabiliteit van het (bestaande) gebouw en als er geen oppervlakte uitbreiding met meer dan 40 m² uitgevoerd wordt, dan kan je een aanvraag indienen met een eenvoudige dossiersamenstelling.  Een architect is niet vereist.

Raak je aan de stabiliteit van het gebouw of wordt een oppervlakte uitbreiding met meer dan 40 m² uitgevoerd, dan moet je een aanvraag indienen met een uitgebreide dossiersamenstelling.  De medewerking van een architect is verplicht.

Afhandeling?

Het dossier doorloopt de volgende stappen.

  1. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
  2. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
  3. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  4. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  5. De stedenbouwkundige vergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  6. De mededeling van de beslissing wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  7. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info