Naar inhoud

Stedenbouwkundige vergunning, terreinaanlegwerken

Wat?

Voorbeelden van terreinaanlegwerken waarvoor je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, zijn: aanpassingswerken aan het reliëf zoals het verhogen van een perceel dat lager is gelegen dan de weg.

Meestal heb je voor terreinaanlegwerken geen architect nodig, en kan je een dossier indienen met een eenvoudige dossiersamenstelling.  Om hier zeker van te zijn neem je best contact op met de dienst ruimtelijke ordening.

Voor wie?

Iedereen die terreinaanlegwerken op zijn perceel wilt uitvoeren.

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, vul je een formulier in. Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening, of downloaden op de site. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening. In ruil sturen we je een volledigheidsbewijs aangetekend toe. Als je dossier onvolledig is, zal de dienst ruimtelijke ordening je laten weten welke stukken je nog moet binnenbrengen.

Afhandeling?

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

  1. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
  2. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
  3. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  4. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  5. De stedenbouwkundige vergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  6. De mededeling van de beslissing wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  7. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info