Naar inhoud

Stedenbouwkundige vergunning, permanent horecaterras

Wat?

Voor het plaatsen van een  permanent terras bij een horecazaak op het openbaar domein heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voor wie?

De uitbater/eigenaar die om een permanent horecaterras verzoekt.

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundige vergunning  aan te vragen, vul je een aanvraagformulier in voor een eenvoudige dossiersamenstelling. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening. In ruil sturen we  je een volledigheidsbewijs aangetekend toe. Als je dossier onvolledig is, zal de dienst ruimtelijke ordening je laten weten welke stukken je nog moet binnenbrengen.

Afhandeling?

  1. De stedenbouwkundige ambtenaar wint interne en externe adviezen in en in sommige gevallen zal een openbaar onderzoek moeten worden georganiseerd.
  2. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
  3. Het college van burgemeester en schepenen formuleert een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  4. .Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  5. De stedenbouwkundige vergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  6. Een mededeling dat een beslissing werd verleend wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  7. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info