Naar inhoud

Stedenbouwkundige vergunning, (licht)reclameborden

Wat?

Voor het plaatsen van een reclamebord heb je vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig. Enkel als de oppervlakte van het bord minder dan 4 m² bedraagt en niet wordt verlicht, moet je geen vergunning aanvragen.

Voor wie?

Iedereen die reclameborden wil plaatsen.

Voorwaarden?

De dossiersamenstelling hangt af van de grootte van het reclamebord.  De medewerking van een architect is niet vereist.

Je kan een aanvraag indienen met een eenvoudige dossiersamenstelling.

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, vul je een formulier in. Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening, of downloaden op de site. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening.  In ruil wordt je een volledigheidsbewijs aangetekend toegezonden. Als je dossier onvolledig is zal de dienst ruimtelijke ordening je laten weten welke stukken je nog moet binnen brengen.

Afhandeling?

Afhankelijk van enkele voorwaarden doorloopt je dossier de volgende stappen.

  1. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
  2. Rekening houdend met deze adviezen,wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
  3. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  4. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  5. De stedenbouwkundige vergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  6. Een mededeling dat een beslissing werd verleend, wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de kennisname van de beslissing op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  7. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info