Naar inhoud

Leegstand, verwaarlozing, ongeschikt, onbewoonbare privéwoningen

Wat?

Het Vlaamse Gewest heft sinds april 1996 een belasting op verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en gebouwen.  In augustus 2004 trad een nieuw decreet in werking.  De heffing blijft Vlaams, maar werd hervormd om verkrotting beter te kunnen bestrijden.  Onze gemeente heeft zelf ook een belasting op bouwvallige panden.

Voor wie?

Iedereen die verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare panden in eigendom heeft.

Voorwaarden?

Het bezit van dergelijke panden geeft aanleiding tot opname op de inventarislijst.

Afhandeling?

De heffing van de belasting gebeurt via een inventaris, die het basisinstrument vormt. De opname in deze inventaris vormt ook de formele voorwaarde voor het verschuldigd zijn van de belasting. De inventaris bevat twee lijsten: 

  • Een lijst van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.
  • Een lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen. 

De inventaris wordt in principe samengesteld door de provinciale afdelingen van RWO-Antwerpen die zich daarbij baseren op de lijsten die opgesteld worden door de gemeentebesturen.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info