Naar inhoud

Leegstand en verwaarlozing bedrijven

Wat?

Het Vlaamse Gewest heft een belasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de leefomgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte. Wordt als een bedrijfsruimte aanzien: de verzameling van percelen waarop minstens één bedrijfsgebouw staat, dat als één geheel wordt beschouwd en minimaal 5 are oppervlakte heeft. Er is sprake van leegstand van zodra 50 procent van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer effectief wordt benut.

Voor wie?

Iedereen die leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten in eigendom heeft.

Voorwaarden?

Het bezit van dergelijke panden geeft aanleiding tot opname op een inventarislijst

Afhandeling?

De heffing van de belasting gebeurt via een inventaris, die het basisinstrument vormt. De opname in deze inventaris vormt ook de formele voorwaarde voor het verschuldigd zijn van de belasting. De inventaris bevat twee lijsten: 

  • Een lijst van leegstaande bedrijfsruimten.
  • Een lijst van verwaarloosde bedrijfsruimten. 

De inventaris wordt in principe samengesteld door de provinciale afdelingen van RWO-Antwerpen die zich daarbij baseren op de lijsten die opgesteld worden door de gemeentebesturen.

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 31
E-mail

Meer info