Naar inhoud

Parkeerverbod bij verhuis

Wat?

Bij een verhuis kan het zijn dat je een deel van de openbare ruimte nodig hebt om de verhuiswagen de nodige ruimte te geven. Om deze ruimte voor jou te reserveren, moet er een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd worden. Om dit te regelen, volg je deze procedure.

Voor wie?

Alle inwoners die willen verhuizen en een parkeerplaats voor hun woning willen reserveren voor de verhuiswagen.

Voorwaarden?

De verkeersdienst beslist op basis van de verkeersveiligheid over je aanvraag. Je houdt er best rekening mee dat er door sommige activiteiten op bepaalde dagen beter geen verhuis gepland wordt. Zo kan door de dinsdagsmarkt op die weekdag moeilijk een verhuis plaatsvinden in bepaalde straten van het Centrum.

Hoe aanvragen?

Het e-formulier ‘parkeerverbod bij verhuis, aanvraagformulier’ minstens 5 werkdagen voor de verhuis invullen en opsturen naar de verkeersdienst. De verkeersdienst had ook graag een antwoord op volgende vragen: 

  • Waar? Gelieve ons het oude en nieuwe adres door te geven en een specifieke beschrijving van de plaats waar de verhuis plaats vindt. Vb.: naast Casa, recht tegenover bank, … . Indien mogelijk een schets bezorgen met een aanduiding van hoeveel ruimte er in beslag zal worden genomen. Is er een parkeerstrook voor de deur? Is er een parkeerstrook aan de overkant?
  • Hoe? Hoe verhuis je? Wordt er gebruik gemaakt van een lichte vrachtwagen, vrachtwagen zonder of met lift? Indien er gebruik gemaakt wordt van een verhuisfirma, hadden wij graag de juiste gegevens van de firma ontvangen.
  • Wanneer? Van wanneer tot wanneer duurt de verhuis? Hoe lang wil men een deel van het openbaar domein innemen?

De aanvraag moet minstens 5 werkdagen voor de verhuis ingediend worden.

Kostprijs?

Er staat een belasting op een inname van openbaar domein voor langer dan 8 uur. Er is een minimumbelasting van 10 euro per aanslag, met 0,30 euro per kalenderdag en per vierkante meter. Op parkeerplaatsen met betalend parkeren of in blauwe zone komt er 12,5 euro per dag en per parkeerplaats bij.

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

aanvraag minstens 5 werkdagen voor de verhuis indienen bij de verkeersdienst.

Verkeersdienst

De dienst behandelt de aanvraag en neemt contact op met de aanvrager om de goedkeuring te bevestigen.

 

Het parkeerverbod wordt door de gemeente geplaatst.

Praktisch

Verkeersdienst

't Getouw (eerste verdieping)
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 80
E-mail

Meer info