Naar inhoud

Bouw- en verbouwingswerken, inname openbaar domein

Foto

Wat?

Bij bouw –of verbouwingswerken kan het zijn dat je een deel van de openbare ruimt nodig hebt om de werken uit te voeren. Zo kan je bijvoorbeeld een kraan of een stelling installeren. Wil je voor volgende zaken toestemming, volg dan onderstaande procedure.

Voor wie?

Voor al wie bouw- of verbouwingswerken wilt uitvoeren in onze gemeente en hierbij een stuk van de openbare ruimte in beslag moet nemen.

Voorwaarden?

De verkeersdienst beslist op basis van verkeersveiligheid of een vergunning wordt afgeleverd. Indien het advies ongunstig is, zal men naar andere alternatieven moeten zoeken.

Als je een vergunning wil aanvragen of één ontvangt, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan opgesomd in het reglement 'Gemeentelijke Administratieve Sancties' (GAS).

Hoe aanvragen?

Vijf werkdagen vooraf een gedetailleerde situatieschets bezorgen aan de verkeersdienst: hierop moet duidelijk te zien zijn hoeveel ruimte er in beslag wordt genomen. Afmetingen van het voetpad, parkeerstrook, rijbaan,… moeten op het plan staan. Het aantal vierkante meters en aantal parkeerplaatsen betalend parkeren moeten worden vermeld.

De verkeersdienst had ook graag een antwoord op volgende vragen : 

Wie? Wie heeft een bouwvergunning en wie is de eigenaar van het gebouw?
Wat?
Wat gaat de openbare ruimte innemen? Dit kan een werkafsluiting zijn, metaalcontainers, stellingen,kranen,….
Wanneer? Van wanneer tot wanneer duren de werken? Hoe lang wil men een deel van het openbaar domein innemen?

Wanneer het gaat om gewestwegen, moet de verkeersdienst toestemming vragen aan de Vlaamse overheid. Hou er rekening mee dat dit proces wel wat tijd in beslag kan nemen.

Kostprijs?

Er staat een belasting op een inname van openbaar domein voor langer dan 8 uur. Er is een minimumbelasting van 10 euro per aanslag, met 0,30 euro per kalenderdag en per vierkante meter. Op parkeerplaatsen met betalend parkeren of in blauwe zone komt er 12,5 euro per dag en per parkeerplaats bij.

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Vijf werkdagen voor de werken een aanvraag indienen bij de verkeersdienst of via het e-formulier

 

minstens één maand voor de inname moet de aanvrager bij het gemeentebestuur aangifte doen van de oppervlakte van het openbaar domein.      

Verkeersdienst

de dienst behandelt de aanvraag en dient die ter goedkeuring in bij het college van burgemeester en schepenen.

 

wij nemen contact op met de aanvrager en bezorgen hem de nodige vergunningen.

Aanvrager

Pas als de signalisatievergunning in zijn bezit is mag de eigen signalisatie geplaatst worden.

Praktisch

Verkeersdienst

't Getouw (eerste verdieping)
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 09 80
E-mail

Meer info