Naar inhoud

Leegstand van gebouwen en woningen, belasting

Wat?

Leegstaande gebouwen ontsieren niet alleen het straatbeeld van onze gemeente, ze geven ook aanleiding tot gevaarlijke situaties. Het waken over uw veiligheid behoort nu net tot één van de belangrijkste taken van de gemeente. Om de leegstand van deze gebouwen tegen te gaan heft het gemeentebestuur een belasting op de eigenaars van deze gebouwen.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het belastingsjaar eigenaar is van een gebouw dat onder deze belasting valt. Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd vanaf het moment dat het gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden op het gemeentelijk leegstandsregister ingeschreven staat.

Kostprijs?

Zie belastingsreglement.

Meer info