Naar inhoud

Klacht, meldpunt OCMW

Wat?

Om je toe te laten een klacht in te dienen, heeft het OCMW- bestuur een centraal klachtenmeldpunt ingericht. Het klachtenmeldpunt staat ter beschikking van iedereen die ontevreden is over het optreden van het OCMW-bestuur. Niet zomaar elke melding van ontevredenheid komt terecht in de klachtenprocedure. Er zijn een aantal voorwaarden.

Bedoeling van de klachtenprocedure is om onze dienstverlening te verbeteren. Gebruikers of cliënten die in conflict liggen met een bepaalde dienst, willen we een kanaal bieden om hun ontevredenheid te uiten. Via bemiddeling gaan we, samen met de betrokken dienst, op zoek naar een oplossing.

Voor wie?

Alle cliënten en gebruikers van onze dienstverleningen. Een klacht kan niet anoniem worden ingediend.

Voorwaarden?

Het klachten meldpunt bekijkt of een klacht ontvankelijk is of niet.

Volgende zaken horen niet thuis in de formele klachtenprocedure:

  • Een informatieve vraag of een eerste spontane melding van een probleem: deze zaken moeten rechtsreeks met de bevoegde dienst of medewerker van het OCMW besproken worden.
  • Een uiting van algemene ontevredenheid over het beleid van het OCMW: een klacht moet gaan over een specifiek probleem waarbij de gebruiker individueel en actueel betrokken is.
  • Een klacht die niet voldoet aan de kenbaarheidsvereiste: de gebruiker moet eerst in dialoog gegaan zijn met de betrokken dienst of medewerker over zijn ontevredenheid.
  • Gebeurtenissen die zich al meer dan een jaar geleden hebben afgespeeld.
  • Klachten waarbij de gebruiker anoniem wil blijven.
  • Klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure.
  • Klachten waarvoor formele beroepsmogelijkheden zijn voorzien.
  • Klachten waarbij het OCMW-bestuur geen betrokken partij is.
  • ‘Kennelijk’ ongegronde klachten: wanneer meteen duidelijk is dat er geen fout kan gemaakt zijn door de betrokken dienst

Hoe aanvragen?

Een klacht kan op verschillende manieren worden ingediend: 

1.

E-mail klachten@ocmwmol.be
2. E-formulier Vul hier het e-formulier in
3. Schriftelijk op papier OCMW, Jakob Smitslaan 22, 2400 Mol
4. Telefonisch 014 33 15 00

Afhandeling?

Fase

Wie?

Doet wat?

1.

Cliënt of gebruiker

Dient klacht in.

2.

Klachtenmeldpunt

Meldt binnen 7 dagen of de klacht in de klachtenprocedure terechtkomt of niet.

3.

Secretaris

Start onderzoek naar gegrondheid klacht.

4.

Secretaris

Speelt verzoenende rol en tracht een compromis te bereiken.

5.

Managementteam

Neemt definitief besluit indien geen compromis wordt bereikt en bepaalt eventueel compenserende maatregelen.

6.

Klachtenmeldpunt

Verwittigt de klager van de uitspraak over de klacht.