Naar inhoud

Vacatures markten en kermissen

Wat?

Als een standplaats voor een markt of kermis, die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt dan wordt een vacature bekendgemaakt door publicatie van een kennisgeving (zowel voor markten als kermissen).

Deze kennisgeving gebeurt op deze pagina.

Voor wie?

Voor alle kermis- en marktkramers

Voorwaarden?

De kandidaturen:

 • kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.
 • worden hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstmelding hetzij bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente of de concessionaris, hetzij via het e-formulier op de website.

Kandidaturen die hieraan niet voldoen, komen niet in aanmerking.

Hoe aanvragen?

 • Via het e-formulier op onze site
 • Via brief tegen ontvangstmelding
 • Via een aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • Op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs

Gericht aan:

College van burgemeester en schepenen van de gemeente Mol
Dienst lokale economie
Molenhoekstraat 2
2400 Mol

Voeg volgende documenten toe:

 • Afschrift van de machtiging voorzien bij art. 1 van het KB van 24 september 2006
 • Alle nuttige informatie en documentatie over de attractie/marktkraam
 • Verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie
 • Kopie keuring elektriciteit
 • Kopie keuring brandblusser
 • Afmeting attractie/marktkraam

Afhandeling?

Binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be