Naar inhoud

Geïnde cadeaubons inruilen voor geld

Foto

Waar kan ik terecht?

Om veiligheidsredenen bezorg je de ontwaarde cadeaubons binnen 3 maanden na ontwaarding aan de dienst lokale economie.

Je bent zelf verantwoordelijk voor schade door misbruik van ontwaarde bons die niet terug werden bezorgd aan de dienst lokale economie.

Hoe krijg ik mijn geld?

Na ontwaarding van de bonnen wordt de tegenwaarde binnen 7 kalenderdagen op je rekening gestort.  Het rekeningnummer waarop gestort wordt is het rekeningnummer dat je opgaf bij registratie.  Je kan het rekeningnummer aanpassen door een schriftelijke verklaring, ondertekend door de zaakvoerder of bevoegde bestuurder, te bezorgen aan de dienst lokale economie.

Praktisch

Lokale economie

administratief centrum 't Getouw, gelijkvloers
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 08 98
E-mail