Naar inhoud

Stedenbouwkundig attest

Wat?

Een stedenbouwkundig attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Let wel: een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning. De vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig na uitreiking van het attest.

Voor wie?

Iedereen die gedetailleerde stedenbouwkundige informatie wil van zijn eigendom.

Voorwaarden ?

Als je een stedenbouwkundig attest wil, dan is het de bedoeling dat je zelf al een redelijk concreet voorstel doet. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant,…

Hoe aanvragen ?

Je vult een aanvraagformulier in. Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening. Je kunt het ook hier downloaden. Op de aanstiplijst (deze staat op het aanvraagformulier) kan je zien welke documenten je nog bij het dossier moet voegen vooraleer je dit afgeeft op de dienst ruimtelijke ordening. Na afgifte van een volledig dossier krijg je een ontvangstbewijs.

Kostprijs ?

15 euro administratieve kosten, vermeerderd met onkosten van één aangetekende zending per adviesaanvraag, te betalen op de dienst ontvangerij (tweede verdieping).

Afhandeling ?

Afhankelijk van het totale volume van de constructie volgt je dossier de volgende stappen.

  • de stedenbouwkundig ambtenaar geeft over het dossier een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Het advies wordt verwerkt in een stedenbouwkundig attest en levert dit af aan de aanvrager. Het advies wordt ook ter kennisgeving aan Stedenbouw Antwerpen overgemaakt.  Het advies wordt per beveiligde zending toegezonden. 

Reglement?

Klik hier om het aanvraagformulier te bekijken en te downloaden.

Waar?

Administratief centrum ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, eerste verdieping

Meer info?

ruimtelijke ordening, 014 33 08 25, 014 33 08 28, ro@gemeentemol.be

Praktisch

Ruimtelijke ordening

Molenhoekstraat 2
eerste verdieping
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan


Tel. 014 33 08 25 en 014 33 08 28
Fax 014 33 08 37
E-mail

Meer info