Naar inhoud

Industrieterrein en bedrijventerrein

Wat?

Een industrieterrein is een zone die in het plan van ruimtelijke ordening aangemerkt wordt als geschikt voor grote bedrijven en (zware) industrie. Kleinere bedrijven worden gewoonlijk niet actief geweerd, maar infrastructuur en kavelgrootte zijn toegespitst op de eisen van grootschalige bedrijfsvoering. Industriegebieden liggen vaak aan grote verkeersaders om de aan- en afvoer van grondstoffen en producten te vergemakkelijken.

Een bedrijventerrein, bedrijvenpark of handelspark is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van een stad of dorp dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven. Veelal bevinden zij zich om logistieke redenen langs spoorwegen, waterwegen of autosnelwegen.

Waar?

Onze gemeente telt drie industrieterreinen namelijk:

 

Onze gemeente telt vijf bedrijventerreinen namelijk:

Voor wie?

Voor grote bedrijven, zware industrie, KMO’s en kleine bedrijven

Meer info?

dienst lokale economie, tel 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

administratief centrum 't Getouw, gelijkvloers
Molenhoekstraat 2
2400 Mol


Tel. 014 33 08 98
E-mail

Meer info