Naar inhoud

Handelsvestigingen (Socio-economische vergunning)

Wat?

Bij vestiging van een winkel of een winkelcomplex vanaf 400 m² netto handelsoppervlakte moet je een sociaal-economische vergunning aanvragen.

In de onderstaande gevallen heb je een socio-economische vergunning nodig:

 • een ontwerp van nieuw bouwwerk
 • een ontwerp van handelscomplex
 • een ontwerp van een winkel of winkelcomplex dat een oppervlakte van 400 m² netto handelsoppervlakte zal overschrijden
 • de vestiging van een kleinhandelsbedrijf in een gebouw dat voordien niet bestemd was voor kleinhandel
 • een belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat voordien al werd gebruikt voor handelsdoeleinden

Voor wie?

Voor de eigenaar, promotor, de huurder, de uitbater, … van:

 • supermarkten
 • autogarages
 • kledingszaken
 • tuincentra
 • doe-het-zelfzaken
 • ...

De verplichting geldt niet voor:

 1. fitnesscentra
 2. winkels die uitsluitend verkopen aan andere winkels (groothandel)

Voorwaarden?

De aanvraag moet vergezeld zijn van een sociaal economisch dossier dat een beschrijving van de vier criteria bevat

 1. Ruimtelijke ligging van de handelsvestiging
 2. De bescherming van het stedelijk milieu
 3. De bescherming van de consument
 4. Het respect voor de sociale wetgeving en het arbeidsrecht

Hoe aanvragen?

 • Via een aangetekende aanvraag vergezeld van een sociaal economisch dossier, aan het College van burgemeester en schepenen. Bij indiening op het gemeentehuis wordt er een indieningbewijs afgeleverd
 • De sociaal economische dossiers (SE1 en SE2) kan men downloaden.  Klik hier om SE1 te downloaden.  Klik hier om SE2 te downloaden.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

 • Voor netto handelsoppervlakten tussen 400 m² en 1000 m²

 

Fase

wie

Doet wat

1.

College van burgemeester en schepenen/ambtenaar lokale economie

Stuurt binnen 5 dagen een afschrift van de aanvraag vergezeld van het sociaal economisch dossier naar het secretariaat van het NSECD (Nationaal Sociaal Economisch Comité voor de Distributie)

2.

College van burgemeester en schepenen /ambtenaar lokale economie

Er wordt onderzocht of het dossier volledig is

1. de aanvraag is niet volledig: binnen 50 kalenderdagen na het indieningbewijs, informeert het College van burgemeester en schepenen /ambtenaar lokale economie de aanvrager hierover bij ter post aangetekende brief, met opgave van de ontbrekende inlichtingen

 • de termijn van 50 dagen wordt vervolgens geschorst
 • de bijkomende stukken worden meteen na ontvangst naar het NSECD gestuurd.

2. De aanvraag is volledig. Het College van burgemeester en schepenen deelt zijn beslissing binnen 50 kalenderdagen na het indieningbewijs aan de aanvrager en aan het NSECD mee. De gemeentelijke beslissing dient met redenen omkleed te zijn ten aanzien van de vier criteria die omschreven zijn in art. 7, § 2, van de wet

3.

Aanvrager

Tegen de gemeentelijke beslissing kan bij het Interministerieel Comité voor de Distributie (ICD) beroep aangetekend worden binnen 20 kalenderdagen

 

 • Voor netto handelsoppervlakte groter dan 1000 m² en kleiner dan 2000 m²

 

Fase

wie

Doet wat

1.

College van burgemeester en schepenen /ambtenaar lokale economie

Stuurt binnen 5 dagen een afschrift van de aanvraag vergezeld van het sociaal economisch dossier naar het secretariaat van het NSECD

2.

NSECD

De secretaris van het NSECD onderzoekt of het dossier volledig is:

1. de aanvraag is onvolledig: binnen 20 kalenderdagen informeert de secretaris de aanvrager en het College van burgemeester en schepenen na het indieningbewijs, dat zijn dossier niet volledig is, met opgave van de ontbrekende gegevens

 • binnen 20 kalenderdagen na ontvangst van alle ontbrekende inlichtingen verstrekt de secretaris het bewijs van ontvangst van het volledige dossier aan de aanvrager. Een kopie van ontvangst van het volledige dossier wordt ook aan het College van burgemeester en schepenen gestuurd. De onderzoekstermijn (advies van het NSECD en beslissing van het College van burgemeester en schepenen) begint te lopen de dag van het versturen van het ontvangstbewijs

2. De aanvraag is volledig. De secretaris van het NSECD stuurt de aanvrager en het CBS, binnen 20 kalenderdagen na indieningbewijs een ontvangstbewijs. De onderzoekstermijn (advies van het NSECD en beslissing van het College van burgemeester en schepenen) begint te lopen de dag van het versturen van het ontvangstbewijs

3.

NSECD

Het NSECD beschikt over een termijn van 35 kalenderdagen te rekenen vanaf de afgifte van het bewijs van ontvangst van het volledige dossier om zijn advies mee te delen

4. Adviesraad lokale economie De adviesraad geeft een advies aan het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag.

5.

College van burgemeester en schepenen

Het College van burgemeester en schepenen deelt zijn met redenen omklede beslissing mee aan de aanvrager en aan het NSECD binnen 70 kalenderdagen te rekenen vanaf: de afgifte van het bewijs van ontvangst van het volledige dossier, verstrekt door de secretaris van het NSECD

6.

Aanvrager

Tegen de gemeentelijke beslissing kan bij het Interministerieel Comité voor de Distributie (ICD) beroep aangetekend worden binnen 20 kalenderdagen

 

 • Voor netto handelsoppervlakte van meer dan 2000m²

 

Fase

wie

Doet wat

1.

College van burgemeester en schepenen /ambtenaar lokale economie

Stuurt binnen 5 dagen een afschrift van de aanvraag vergezeld van het sociaal economisch dossier naar het secretariaat van het NSECD

2.

College van burgemeester en schepenen /ambtenaar lokale economie

Brengt aangrenzende gemeentes op de hoogte

3.

NSECD

De secretaris van het NSECD onderzoekt of het dossier volledig is:

1. de aanvraag is onvolledig: binnen 20 kalenderdagen informeert de secretaris de aanvrager en het College van burgemeester en schepenen na het indieningbewijs, dat zijn dossier niet volledig is, met opgave van de ontbrekende gegevens

 • binnen 20 kalenderdagen na ontvangst van alle ontbrekende inlichtingen verstrekt de secretaris het bewijs van ontvangst van het volledige dossier aan de aanvrager. Een kopie van ontvangst van het volledige dossier wordt ook aan het CBS gestuurd. De onderzoekstermijn (advies van het NSECD en beslissing van het College van burgemeester en schepenen) begint te lopen de dag van het versturen van het ontvangstbewijs

2. De aanvraag is volledig. De secretaris van het NSECD stuurt de aanvrager en het CBS, binnen 20 kalenderdagen na indieningbewijs een ontvangstbewijs. De onderzoekstermijn (advies van het NSECD en beslissing van het CBS) begint te lopen de dag van het versturen van het ontvangstbewijs.

4.

NSECD

Het NSECD beschikt over een termijn van 35 kalenderdagen te rekenen vanaf de afgifte van het bewijs van ontvangst van het volledige dossier om zijn advies mee te delen

5. Adviesraad lokale economie De adviesraad geeft een advies aan het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag.

6.

College van burgemeester en schepenen

Het College van burgemeester en schepenen deelt zijn met redenen omklede beslissing mee aan de aanvrager en aan het NSECD binnen 70 kalenderdagen te rekenen vanaf: de afgifte van het bewijs van ontvangst van het volledige dossier, verstrekt door de secretaris van het NSECD

7.

Aanvrager

Tegen de gemeentelijke beslissing kan bij het Interministerieel Comité voor de Distributie (ICD) beroep aangetekend worden binnen 20 kalenderdagen

Meer info

Dienst lokale economie, tel 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Praktisch

Lokale economie

Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Klik hier voor ligging op stratenplan
tel.: 014 33 08 98
lokale.economie@gemeentemol.be


Meer info