Naar inhoud

Arbeidskaart

Wat?

Een arbeidskaart is een vergunning die aan een buitenlandse werknemer gegeven wordt zodat hij in België mag werken.
Er zijn drie soorten arbeidskaarten:

  • De arbeidskaart A: om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij eender welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.
  • De arbeidskaart B: om te werken voor één welbepaalde werkgever die hiervoor een arbeidsvergunning heeft gekregen. De kaart is beperkt geldig.
  • De arbeidskaart C: om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Deze kaart is beperkt geldig en kan eventueel worden hernieuwd.

Voor wie?

Als je afkomstig bent uit een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte (de landen van de EU uitgebreid met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) behoort en in België in loondienst wil werken, heb je een arbeidsvergunning nodig.

Je hebt geen arbeidskaart nodig als je:

  • Afkomstig bent uit een Europese Economische Ruimte (EER)-onderdaan
  • Verblijfsrecht bekomen hebt als familielid van een Belg of een EER-onderdaan
  • Toegelaten bent tot onbeperkt verblijf in België
  • Erkend politiek vluchteling bent
  • Geregulariseerd werd tot een verblijf van onbeperkte duur

Hoe aanvragen?

Een arbeidskaart A of C moet je zelf aanvragen in de gemeente waar je woont. Je kan hiervoor terecht bij het VDAB kantoor of bij de vreemdelingendienst. Je moet een aanvraagformulier en een inlichtingenblad invullen. Het inlichtingenblad moet eensluidend verklaard worden door de gemeente. Deze documenten moet je samen met een kopie van je verblijfsvergunning en een bewijs van inschrijving opsturen aan volgend adres:

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Dienst Migratie
Lange Kievitstraat 111-113 bus 22
2018 Antwerpen

Een arbeidskaart B moet aangevraagd worden door jouw werkgever. Ze wordt pas toegekend nadat hij een arbeidsvergunning heeft gekregen om jou voor een bepaalde periode te mogen tewerkstellen.

Kostprijs?

10 euro te betalen bij het afhalen van de arbeidskaart.

Afhandeling?

Na enkele weken zal je thuis een brief ontvangen waarin staat dat je arbeidskaart verzonden werd naar het gemeentehuis. Je ontvangt een brief van de vreemdelingendienst en daarna mag je de kaart afhalen bij de vreemdelingendienst. Hiervoor moet je een pasfoto en 10 euro meebrengen. Je hoeft ze niet persoonlijk af te halen.

Bekijk ook

Meer info