Naar inhoud

Particuliere vogelverkopers opnieuw welkom op dierenmarkt

Foto

Particuliere verkopers van (sier)vogels zijn vanaf zondag 23 december onder strikte voorwaarden opnieuw welkom op onze wekelijkse dierenmarkt. Dit is mogelijk dankzij een recent Ministerieel Besluit dat werd uitgevaardigd onder impuls van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het gemeentebestuur is enorm tevreden en hoopt dat onze dierenmarkt snel de uitstraling van vroeger herwint. Particuliere verkopers van hobbypluimvee blijven geweerd.

Door de Ziekte van Newcastle en de Vogelgriep waren particuliere vogel- en pluimveeverkopers al sinds juni 2017 niet meer toegelaten op onze dierenmarkt. Achter de schermen ijverde het gemeentebestuur bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen herhaaldelijk voor een structurele oplossing om onze unieke dierenmarkt te redden. Met het Ministerieel Besluit komt het federaal agentschap deels aan onze verzuchtingen tegemoet.

Pluimvee

Professionele verkopers van pluimvee op onze zondagse dierenmarkt moeten nog steeds beschikken over een Sanitel-nummer en over een verklaring tot vaccinatie. Pluimvee zijn kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten en patrijzen.

(Sier)vogels

Onder (sier)vogels verstaan we alle vogelsoorten die niet in de lijst van pluimvee staan, aangevuld met sport- en sierduiven. Deze mogen op onze dierenmarkt verkocht worden door professionelen en particulieren.

Ook particuliere vogelverkopers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de vogels een niet-verwijderbare pootring dragen waarmee ze kunnen worden geïdentificeerd. Verder moeten de dieren tien dagen opgehokt of afgeschermd zijn.

Daarnaast moeten duiven en pauwen ingeënt zijn tegen de ziekte van Newcastle (tussen vijftien dagen en negen maanden voor de markt). Deze vaccinatie moet bij de marktleider worden aangetoond met een correct ingevuld attest, ondertekend door een dierenarts.

Een dierenarts ziet er plaatse toe op het correct naleven van deze voorwaarden.

Tevreden

Het gemeentebestuur is tevreden over de nieuwe regeling. We hopen dat de particuliere vogelverkopers snel opnieuw naar onze markt komen en dat deze historische traditie van meer dan 125 jaar bewaard blijft.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Datum van het bericht: woensdag 19 december 2018