Naar inhoud

Oproep offertes saneerfirma’s voor groepsaankoop ‘tankslag 2019’ tot 14 december

Foto

Deze winter organiseert IOK in samenwerking met 26 Kempense gemeenten, waaronder ook onze gemeente, een tankslag: een gezamenlijke sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Geïnteresseerde firma’s kunnen een offerte indienen tot en met donderdag 14 december 2018. De invulformulieren vind je op www.iok.be.

Doel van de tankslag is zo veel mogelijk inwoners aan te zetten om hun buiten gebruik gestelde stookolietank te saneren. Alle erkende saneerders mogen offertes insturen.

 

Stuurgroep

Een stuurgroep van geïnteresseerde inwoners bepaalt welke firma gekozen wordt voor de tankslag 2019. IOK treedt enkel op als secretaris en heeft geen enkele inspraak in de keuze.

 

Voorstellen

Op dinsdag 26 februari komen de gekozen saneerders zichzelf en hun werkwijze voorstellen op een infoavond. Deze start om 20 uur in Zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2.

 

Offerte op maat

Als erkend saneerder maak je gratis een offerte op maat bij de klant thuis. Dit op basis van standaardtarieven die vastgelegd zijn via de samenaankoop. De opgegeven prijzen worden gehanteerd voor offertes opgemaakt tot en met 31 december 2019. Alle extra niet-vermelde kosten zoals bijvoorbeeld verplaatsingskosten, werkuren,… zijn in de prijs van een standaarduitvoering inbegrepen.

 

Contract afsluiten

Het contract wordt afgesloten tussen klant en firma zonder tussenkomst van IOK. De voorwaarden van de samenaankoop worden wel bewaakt door IOK.

 

 

Meer info:

> duurzaamheidsambtenaar, 0472 51 93 50, duurzaamheidsambtenaar@gemeentemol.be

> IOK, duurzaamheidsteam@iok.be, www.iok.be

Datum van het bericht: dinsdag 04 december 2018