Naar inhoud

Bijgestuurde planning aanleg fietspaden Postelsesteenweg (N136)

Foto

De werken op Mols grondgebied voor de aanleg van fietspaden langs de Postelsesteenweg (N136) starten na de kerstvakantie en zullen niet wachten totdat de Balense fase tussen het kruispunt Wezelbaan en Zuiderring (N71) is afgerond. Deze beslissing moet de opgelopen vertraging van de werken op Balens grondgebied grotendeels compenseren. Beide fases ‘kruispunt Wezelbaan – Zuiderring’ (Balen) en ‘Zuiderring – Hulststraat’ (Mol) kunnen vrij eenvoudig samen worden uitgevoerd. De Zuiderring doorkruist beide zones, waardoor dit tot weinig problemen leidt voor het doorgaand verkeer.

De vertraging is ontstaan doordat één van de nutsmaatschappijen voor de werken had gesteld dat zijn leidingen niet overal moesten verplaatst worden. Tijdens de werken bleek dat dit technisch wel noodzakelijk was.

De achterstand in de planning bedraagt momenteel enkele maanden. Op dit moment zou normaal gezien het deel Soef – kruispunt Wezelbaan zo goed als klaar moeten zijn. Dat is evenwel niet het geval.

Om de opgelopen achterstand in te halen, werd beslist om de twee volgende fases ‘kruispunt Wezelbaan – Zuiderring’ (Balen) en ‘Zuiderring – Hulststraat’ (Mol) samen uit te voeren. Beide fases starten bij gunstige weersomstandigheden na de kerstvakantie (maandag 7 januari). Op Mols grondgebied moet deze fase nog in het voorjaar zijn afgerond, zodat aansluitend de laatste fase (Hulststraat – Kiezelweg) kan starten. De aannemer mikt nog steeds op het bouwverlof van 2019 als einddatum.

De aangepaste planning betekent dat de komende weken de nutsmaatschappijen ook op het Mols deel van de Postelsesteenweg intensief aan de slag gaan voor de voorbereidende werken. Dit leidt tot beurtelings verkeer ter hoogte van de werfzone die opschuift volgens de vordering van de werken.

Beide zones volledig dicht

Wanneer de werkzaamheden begin 2019 effectief starten, gaan beide zones volledig dicht voor het verkeer. Dit is noodzakelijk om de werken veilig te kunnen uitvoeren. De bereikbaarheid voor de bewoners en de handelszaken varieert tijdens het verloop van de werken. Verdere informatie hierover ontvangen zij de komende weken en maanden nog via bewonersbrieven. In bepaalde periodes tijdens de werken zullen de opritten onbruikbaar zijn. In elk geval blijven de woningen en handelszaken op elk moment te voet bereikbaar vanuit de zijstraten (Heistraat, Hovenierstraat, Hulststraat).

Doorgaand verkeer

Dankzij de Zuiderring en de voorziene omleidingen die op elkaar aansluiten zal het doorgaand verkeer weinig extra hinder ondervinden door het samenvallen van beide fases.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be

Datum van het bericht: dinsdag 09 oktober 2018