Naar inhoud

Eerste meters warmtenet Mol-Dessel gaan op site Den Uyt de grond in

Foto

De aanleg van het warmtenet op sportsite Den Uyt betekent meteen ook de officiële start van de realisatie van maar liefst 30 kilometer warmtenet in Mol en Dessel. Den Uyt vormt niet toevallig het startpunt. Vanaf dit najaar moet het gloednieuwe zwembadencomplex Vita Den Uyt proefdraaien. In afwachting van de aansluiting op de toekomstige geothermiecentrale in Donk, voedt de eerste jaren een tijdelijke stookinstallatie het warmtenet op Den Uyt. 

Wanneer het warmtenet volledig klaar is, zullen sporthal Den Uyt en het nieuwe zwembadencomplex Vita Den Uyt volledig gevoed worden met aardwarmte. Dit betekent dat beide gebouwen geen CO2-uitstoot meer veroorzaken.

Deze hernieuwbare energie is afkomstig van de toekomstige geothermiecentrale op de voormalige Ballmatt-site in Donk. Daar wordt warm water opgepompt vanaf een diepte van 3,6 kilometer. In de geothermiecentrale gaat dit warme aardwater van 128°C door een warmtewisselaar. Op die manier krijgen we water van maximaal 90°C dat via een ondergronds warmtenet wordt verdeeld naar grote afnemers in Mol en Dessel.

Hoe verloopt de aanleg van het warmtenet?
De aanleg van het omvangrijk warmtenet met meer dan 30 kilometer buizen verloopt in verschillende fases. De periode tussen het aansluiten op de geothermiecentrale in Donk en de dringende nood aan warmte wordt overbrugd met tijdelijke stookinstallaties. In een later stadium worden al deze afzonderlijke stukjes met elkaar verbonden én, uiteraard, met de geothermiecentrale.

Momenteel worden de verdere fasering voor 2018 en 2019 definitief uitgewerkt, in samenspraak met de betrokken gemeentebesturen Mol en Dessel.

Wie doet wat?

Binnen het project geo@mol-dessel is er een duidelijke taakverdeling.

  • Eandis is projectleider en coördineert de aanleg van het net.
  • VITO bouwt de diepegeothermiecentrale op de voormalige Balmatt-site in Donk van waaruit het warmtenet vertrekt.
  • Het Kempens Warmtebedrijf neemt de rol van warmteleverancier op zich.
  • De gemeentebesturen Mol en Dessel volgen de werkzaamheden binnen hun grondgebied op en ondersteunen de communicatie.

Meer info: eandis-warmtenetten@eandis.be 

Datum van het bericht: donderdag 07 juni 2018