Naar inhoud

Aanleg warmtenet start in 2018

Foto

In het voorjaar van 2018 start Eandis met de aanleg van het zogeheten geothermisch warmtenet in Mol en Dessel. Vooraleer het warmtenet in 2020 via de Turnhoutsebaan zal worden aangesloten op de geothermiecentrale VITO in Donk, concentreert Eandis zich op een aantal lokale verbindingen in het Centrum. Deze lokale verbindingen voorzien enkele grote bouwprojecten en bestaande instellingen via tijdelijke stookinstallaties van het vereiste warme water. Het eerste traject in Mol loopt van sporthal Den Uyt naar de hoek Martelarenstraat - Vennestraat. Tegen 2022 moet het volledige warmtenet klaar zijn.

Hoe werkt een warmtenet?

De verwarming en het sanitair warm water worden niet meer individueel - per gebouw - geproduceerd. De vertrouwde verwarmingsketel verdwijnt dus. Een slimme warmtewisselaar zorgt ervoor dat het warme water zijn weg vindt in radiatoren, vloerverwarming en het sanitair. De gebruiker bepaalt zélf de gewenste comforttemperatuur. Een aangesloten gebouw of woning krijgt een eigen warmtemeter zodat je precies weet hoeveel warmte je verbruikt. Aansluiten is alleen mogelijk op de distributieleidingen, niet op de grotere transportleidingen.

Wat zijn de voordelen van geothermische warmte?

Het warmtenet in Mol en Dessel blinkt dankzij de aardwarmte nóg meer uit in duurzaamheid. De gloeiend hete aardkern onder onze voeten zorgt namelijk voor de doorlopende opwarming van het water. Dat betekent dus géén extra CO2-uitstoot. Bovendien genereert het warmtenet geen afval. Het afgekoelde water wordt namelijk gewoon terug opgewarmd. Bekijk het als een vorm van natuurlijke recyclage. Aardwarmte is altijd 100 procent beschikbaar! Ook als de zon niet schijnt en er geen zuchtje wind staat.

Hoe werkt de geothermiecentrale van VITO in Donk?

In 2015 voerden ingenieurs van VITO een geothermische proefboring uit in Mol. Op een diepte van 3,6 km in de Kempense grondlagen vonden ze water van 128°C. Prima, zal je misschien denken, maar wat doe je met dat hete water?

Deze ‘proef’ krijgt vanaf 2018 een duurzaam verlengstuk in de realiteit. Een heus warmtenet verdeelt de kostbare aardwarmte vanaf 2018 naar publieke gebouwen én gezinnen in Mol en Dessel.

Op de Balmatt-site in Mol wordt op dit moment een complete geothermiecentrale gebouwd. Het hete water uit de diepe ondergrond wordt hier door een warmtewisselaar gepompt. Zo krijgt het water een maximale temperatuur van 90° Celsius.

Vanuit de centrale brengen geïsoleerde, ondergrondse leidingen het water naar aangesloten woningen, appartementen, bedrijven, scholen, … Het afgekoelde water stroomt via een tweede leiding terug naar de geothermiecentrale. Daar wordt het opnieuw opgewarmd.

Ondergrondse leidingen

Voor de aanleg van het warmtenet graaft Eandis sleuven waarin de leidingen op minstens 80 cm diepte (gemeten vanaf de bovenkant van de leiding) worden gelegd. De isolatie van de leidingen is optimaal zodat er nauwelijks warmte verloren gaat.

Hoe verloopt de aanleg van het warmtenet?
De aanleg van een omvangrijk warmtenet met meer dan 30 kilometer buizen gebeurt uiteraard niet in één beweging. De realisatie van het warmtenet in Mol en Dessel verloopt dan ook in verschillende fases. Je mag dit beschouwen als het leggen van een ingewikkelde puzzel, waarbij elk puzzelstukje op het juiste moment moet worden geplaatst.

De ontwikkelaars van verschillende nieuwe bouwprojecten die momenteel of in de nabije toekomst worden gerealiseerd in het Centrum, willen absoluut aansluiten. Ook bestaande instellingen – waaronder het Heilig Hartziekenhuis, het Sint-Lutgardisinstituut en het Sint-Jan Berchmanscollege – zullen deze groene energie voor de verwarming van hun gebouwen gebruiken. Daarnaast wordt ook het nieuwe zwembadencomplex VITA Den Uyt van warmte voorzien via de nieuwe geothermiecentrale. In totaal gaat het voor Mol en Dessel over 2.000 gebouwen, inclusief particuliere woningen.

De periode tussen het aansluiten op de geothermiecentrale in Donk en de dringende nood aan warmte voor deze verschillende projecten en instellingen moet overbrugd worden met tijdelijke stookinstallaties. Deze stookinstallaties leveren ter plaatse het vereiste warme water, in afwachting van een aansluiting op de geothermiecentrale in 2020.

Concreet betekent dit dat het warmtenet in verschillende van elkaar gescheiden stukjes wordt aangelegd. In een later stadium worden al deze afzonderlijke stukjes met elkaar verbonden én, uiteraard, met de geothermiecentrale.

Wat is de planning in Mol voor 2018?

Voor Mol staat in het voorjaar van 2018 de aanleg van het warmtenet op het programma tussen sporthal Den Uyt en een nieuw bouwproject op de hoek van de Vennestraat met de Martelarenstraat.

De buizen voor het warmtenet komen in de Rode-Kruislaan, een stukje Nieuwstraat en het deel van de Martelarenstraat tot aan de Vennestraat. Deze werken vinden volgens de huidige planning plaats in de periode mei – september.

Na het bouwverlof wordt er nog een beperkte aansluiting gemaakt op het kruispunt van de Guido Gezellestraat en de Bergstraat. Deze werken zijn nodig voor de realisatie van serviceflats in de buurt en nemen een halve maand in beslag.

Voor elk van de werken volgt er begin 2018 nog verdere communicatie met de betrokken buurtbewoners en handelaars. Uiteraard zal er ook nog ruimer gecommuniceerd worden over de hinder en verkeersomleidingen.

Wat gebeurt er in Dessel in 2018

In Dessel staan voor 2018 nog grotere werken op het programma.

Hier zal het warmtenet aangelegd worden tussen een toekomstige verkaveling in de Elsakker naar een sociale woonwijk in Brasel die momenteel gerenoveerd wordt. Deze verbinding loopt via de Molseweg en het centrum van Dessel. 

Naast de hinder voor de betrokken buurtbewoners en handelaars betekent dit ook dat het verkeer tussen Mol en Dessel grondig verstoord zal zijn en, minstens in één rijrichting, via een omleiding moet verlopen.

Wie doet wat?

Binnen het project geo@mol-dessel is er een duidelijke taakverdeling.

  • Eandis is projectleider en coördineert de aanleg van het net.
  • VITO bouwt de diepegeothermiecentrale op de voormalige Balmatt-site in Donk van waaruit het warmtenet vertrekt.
  • Het Kempens Warmtebedrijf neemt de rol van warmteleverancier op zich.
  • De gemeentebesturen Mol en Dessel volgen de werkzaamheden binnen hun grondgebied op en ondersteunen de communicatie.

Meer info: eandis-warmtenetten@eandis.be

Datum van het bericht: donderdag 30 november 2017