Naar inhoud

Minder vrachtverkeer door Sluis, Achterbos en Millegem: wat is stand van zaken?

Foto

Om op termijn het (doorgaand) vrachtverkeer in de gehuchtskernen van Sluis, Achterbos en Millegem te verminderen, is een verbindingsweg tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en N118 (gewestweg Retie – Geel) noodzakelijk. Deze verbindingsweg is alleen mogelijk wanneer ook de Ring van Geel wordt doorgetrokken tot aan de N118. Anders krijgt het reeds drukke centrum van Geel extra verkeer te verwerken. Onder coördinatie van de provincie loopt sinds enkele jaren een ruimtelijk planningstraject om beide projecten te realiseren. Voor elk project werden na een inspraakronde verschillende alternatieve scenario’s en tracés geselecteerd. Recent herleidde de provincie de locatie voor een verbinding tussen de Geelse Ring en de N118 tot een noordelijke zoekzone. Dit vormt ook voor onze gemeente een belangrijke stap in dit regionaal mobiliteitsdossier.

Wat is de context voor onze gemeente?

De gehuchtskernen van Sluis, Achterbos en Millegem worden nu belast met doorgaand vrachtverkeer dat de beweging moet maken tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de Zuiderring (N71).

Verbinding N18 – N118

Wanneer er ter hoogte van het kanaal een nieuwe weg wordt gerealiseerd tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de Gravenstraat in Dessel, dan ontstaat er een korte verbinding tussen de N18 en de N118. In Dessel verloopt dit traject via de Gravenstraat en de Kastelsedijk.

De vraag of deze nieuwe weg ten noorden of ten zuiden van het kanaal moet komen, ligt momenteel nog op tafel. De provincie evalueert de verschillende opties in samenspraak met alle betrokkenen.

Na uiteindelijke realisatie van deze nieuwe verbinding kan het gemeentebestuur de routes voor het zwaar vervoer door onze gemeente wijzigen, zodat deze langs de nieuwe verbinding en niet meer langs onder andere Sluis, Achterbos en Millegem verlopen.

Om te vermijden dat het centrum van Geel dit bijkomende vrachtverkeer krijgt te verwerken, is een gelijktijdige verdere afwerking van de Geelse ring noodzakelijk. Dat is meteen ook de reden waarom de provincie Antwerpen beide projecten aan elkaar heeft gekoppeld en sinds enkele jaren gelijktijdig werkt aan zowel een PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis als een PRUP Wegverbinding N18-N118.

Huidige stand van zaken

Lees hier het actuele bericht van de provincie Antwerpen over de stand van zaken van het dossier PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis.

Meer info over beide PRUP’s:

Meer info:

 

Datum van het bericht: maandag 09 mei 2022