Naar inhoud

Vanaf 15 november ophok- of afschermingsplicht voor alle pluimvee

Foto

Vanaf maandag 15 november geldt een algemene ophok- of afschermingsplicht voor alle pluimvee. Wie als particulier of professionele pluimveehouder kippen heeft, moet deze dieren ophokken of afschermen met netten. Het eten van eigen eieren of kippenvlees vormt geen enkel gevaar. Voor houders van siervogels en duivenmelkers geldt enkel dat ze hun vogels overdekt moeten voederen en drenken. Het gemeentebestuur roept alle inwoners op om zich strikt aan de regels te houden. Deze maatregelen hebben geen impact op de organisatie van onze wekelijkse dieren- en boerenmarkt.

De maatregelen volgen uit de vastgestelde besmettingen van het H5 vogelgriepvirus bij een wilde gans enkele dagen geleden.

Contact met wilde vogels vermijden

Dit virus is zeer besmettelijk voor vrijwel alle vogelsoorten. Daarom moet het contact tussen wilde vogels en pluimvee maximaal vermeden worden. Voeder- en drinkbakken moeten binnen in het hok geplaatst worden, ook bij siervogels en duiven. Als dit niet lukt, dan geldt de afschermingsplicht van de volledige buitenruimte met netten.

Stel je bij je eigen dieren ziektesymptomen vast, dan verwittig je best meteen een dierenarts. De maatregelen zijn nodig om zowel de vogels en het pluimvee van particulieren te beschermen als van professionele houders.

Meld dode wilde (water)vogels

Iedereen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerkt, meldt dit best via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Mogelijk volgt dan een onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van vogelgriep. Het virus is in principe niet gevaarlijk voor de mens, toch raak je best de dode wilde vogel niet aan.

Wat is het vogelgriepvirus?
Aviaire influenza (AI) of vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Meer info: www.favv.be/consumenten/

Datum van het bericht: maandag 15 november 2021