Naar inhoud

Presentatie heropstart aardwarmtecentrale VITO beschikbaar op www.aardwarmte.be

Foto

Op woensdag 31 maart organiseerde VITO een online infoavond over de heropstart van het onderzoeksproject aardwarmtecentrale. De presentatie van die avond is vanaf nu beschikbaar via www.aardwarmte.be/nieuws-events/infoavond-gemeenten-dessel-mol.

De feitelijke opstart is ten vroegste voorzien in de tweede helft van april 2021. Voor die datum wil VITO de inwoners van Dessel en Mol op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.

Heropstart goedgekeurd

De raad van bestuur van VITO gaf op 23 februari 2021 groen licht voor de heropstart van de aardwarmtecentrale als onderzoeksproject. De beslissing is genomen nadat de centrale in de voorbije maanden grondig is aangepast om het risico op trillingen tot een minimum te beperken. Het onderzoeksproject moet nu in eerste instantie leiden tot een betere risico-inschatting van trillingen in de diepe ondergrond als gevolg van de werking van de aardwarmtecentrale.

Meer info: VITO, www.aardwarmte.be/nieuws-events/infoavond-gemeenten-dessel-mol

Datum van het bericht: vrijdag 02 april 2021