Naar inhoud

Broed jij op een fris idee dat de lokale economie extra leven inblaast?

Foto

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag ter promotie en bevordering van onze lokale economie wordt uitgesteld. Dat besliste de gemeenteraad in de zitting van 22 maart. Normaal moeten aanvragen uiterlijk op 15 februari 2021 ingediend worden. Door corona verplaatsen we deze deadline naar 23 april 2021. Broed jij op een fris idee dat de lokale economie promoot? Vraag dan een subsidie aan via het digitaal loket op www.ondernemeninmol.be > Promotie en bevordering lokale economie, aanvraag subsidie. Per initiatief krijg je tot 75 procent van de kosten terugbetaald en dit met een maximum van 5.000 euro.

Corona zorgt voor heel wat onzekerheid bij het organiseren van initiatieven. Kan het initiatief op de vooropgestelde datum al dan niet doorgaan? En zo ja, aan welke voorwaarden? Door de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag te verplaatsen, hoopt het gemeentebestuur meer duidelijkheid te hebben of bepaalde initiatieven alsnog kunnen plaatsvinden.

 

Nieuwe initiatieven stimuleren

De lokale economie snakt naar een nieuwe adem. Frisse ideeën om deze sector nieuw leven in te blazen zijn dan ook meer dan welkom. Met de subsidie streeft het gemeentebestuur ook nu naar een ondernemersvriendelijk klimaat en een attractief handelscentrum. Daarbij mikt zij op een win-win-situatie op het vlak van werkgelegenheid, toerisme en aantrekkelijkheid. Naast het nemen van eigen initiatieven, wil het gemeentebestuur ook nieuwe initiatieven stimuleren.

Maximum 5.000 euro

Private initiatieven of projecten krijgen dankzij de subsidie tot 75 procent van de kosten terugbetaald, met een maximum van 5.000 euro per initiatief. De ingediende initiatieven moeten sterk verband houden met een imagoverbetering, promotie of bevordering van onze lokale economie. Uiteraard gelden er enkele voorwaarden. Zo moet de activiteit in onze gemeente plaatsvinden en mag het geen uitgesproken commercieel karakter hebben. Raadpleeg het subsidiereglement via www.ondernemeninmol.be > Promotie en bevordering lokale economie, subsidie. Dit jaar wordt dus uitzonderlijk afgeweken van artikel 7 van het reglement.

Subsidie aanvragen?

Tot 23 april 2021, en dus niet tot 15 februari 2021, mag je bij het gemeentebestuur een subsidie aanvragen voor een initiatief dat de lokale economie promoot of bevordert. Een aanvraag indienen doe je schriftelijk bij de dienst lokale economie (’t Getouw, gelijkvloers, Molenhoekstraat 2) of via het digitaal loket.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Datum van het bericht: dinsdag 23 maart 2021