Naar inhoud

Online infoavond VITO op 31 maart over heropstart aardwarmtecentrale

Foto

Op woensdag 31 maart, stipt om 20 uur, nodigt VITO de inwoners van Dessel en Mol uit voor een online infoavond over de heropstart van het onderzoeksproject aardwarmtecentrale. Wil je deelnemen, schrijf dan vooraf in. Tijdens het infomoment licht VITO de bijkomende veiligheidsmaatregelen toe die zijn getroffen en de verdere onderzoeksplannen.

De raad van bestuur van VITO gaf op 23 februari 2021 groen licht voor de heropstart van de aardwarmtecentrale als onderzoeksproject. De beslissing is genomen nadat de centrale in de voorbije maanden grondig is aangepast om het risico op trillingen tot een minimum te beperken. Het onderzoeksproject moet nu in eerste instantie leiden tot een betere risico-inschatting van trillingen in de diepe ondergrond als gevolg van de werking van de aardwarmtecentrale. De feitelijke opstart is ten vroegste voorzien in de tweede helft van april 2021. Voor die datum wil VITO de inwoners van Dessel en Mol graag opnieuw op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.

Programma online infoavond

Door de coronamaatregelen vindt het infomoment online plaats. Het programma ziet eruit als volgt:

  • 20 uur: welkomstwoord
  • 20.05 uur: presentatie stand van zaken en onderzoeksplannen door Ben Laenen, onderzoeksleider en Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder VITO
  • 20.45 uur: slotwoord door de burgemeesters van Mol en Dessel
  • 21 uur: vragen
  • 21.30 uur: voorzien einde

Stel nu al je vraag

Heb je nu al een specifieke vraag, geef ze dan alvast door bij inschrijving. Je mag een antwoord verwachten tijdens de infoavond. Ook tijdens de infoavond kan je alsnog vragen stellen over het aardwarmteproject.

Meer info: VITO, aardwarmte@vito.be

Datum van het bericht: vrijdag 19 maart 2021