Naar inhoud

Molse horeca-uitbaters krijgen affiches met veiligheidsvoorschriften

Foto

Het gemeentebestuur voorziet voor elke horecazaak affiches met de bijgestuurde veiligheidsvoorschriften. Op woensdag 12 augustus stuurde gouverneur Cathy Berx de specifieke Antwerpse coronarichtlijnen bij op basis van de laatste evoluties. De bijsturingen hebben een grote impact op de horecazaken. Zo is elke horecazaak verplicht om een document met veiligheidsvoorschriften uit te hangen, met deze affiche helpen we hen een handje én zorgen we voor uniformiteit.

Je mag als horeca-uitbater vijf affiches voor je zaak komen halen aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 tijdens de openingsuren:

Maandag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur

Dinsdag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur

Woensdag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur

Donderdag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Vrijdag van 9 tot 12 uur

Bijgestuurde voorschriften

De veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn in de horecazaken sommen we hieronder op:

  • Horeca sluit om 1 uur (bijgestuurde maatregel provincie Antwerpen)

Alle horecazaken – cafés en restaurants – sluiten de deuren om 1 uur. Horecabezoekers zorgen ervoor dat ze vóór 1.30 uur thuis zijn.

  • Avondklok wordt nachtklok (bijgestuurde maatregel provincie Antwerpen)

Tussen 1.30 en 5 uur mag niemand zich nog op het openbaar domein begeven. Het sociale leven stopt om 1.30 uur. Alleen noodzakelijke en niet-uitstelbare verplaatsingen zijn nog toegelaten, bijvoorbeeld naar het werk of het ziekenhuis. Deze beperking moet spontane feestjes en bijeenkomsten na het sluiten van de horeca voorkomen.

  • Eén gezin per tafel + bubbel, maximum 10 personen in totaal (bijgestuurde maatregel provincie Antwerpen)

In een horecazaak mag je vanaf nu aan tafel met je volledig gezin (onder hetzelfde dak wonend) én je bubbel van vijf, met een absoluut maximum van tien personen in totaal per tafel. Bij die 10 personen zijn ook kinderen jonger dan 12 inbegrepen, behalve kinderen die in een kinderstoel zitten. Telt een gezin meer dan 10 leden, dan mogen ze uiteraard samen aan een grotere tafel zitten.

  • 1,5 meter tussen gezelschappen (bestaande maatregel provincie Antwerpen)

Aan tafel zitten blijft de absolute regel in de horeca. Een afstand van 1,5 meter tussen de tafels is niet meer voldoende. Er moet op elk moment 1,5 meter afstand verzekerd worden tussen de verschillende gezelschappen of er wordt een fysieke afscheiding (bijvoorbeeld plexiwand) voorzien (minstens 1,8 meter hoog). Alle horeca-uitbaters nemen hiervoor meteen de nodige maatregelen én zien hier strikt op toe.

  • Verplichte individuele registratie (bestaande maatregel provincie Antwerpen)

In de horeca geldt er bovendien een individuele registratie, niet per gezelschap. De gegevens worden 4 weken bewaard. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten volgende, correcte gegevens worden bijgehouden: volledige naam, contactgegevens, tafelnummer en het uur van aankomst en vertrek. De verkregen gegevens moeten na vier weken vernietigd worden.

  • Verplicht document uithangen met veiligheidsvoorschriften (bijgestuurde maatregel provincie Antwerpen)

Elke horeca-uitbater hangt een goed leesbaar document uit met alle informatie over de veiligheidsvoorschriften en de uitbater garandeert de correcte naleving ervan. De uitbater informeert de klanten over de voorschriften en verplichtingen waaraan zij zich moeten houden, en staat in voor de naleving ervan. Elke uitbater waakt erover dat de klanten de horecameubels niet verplaatsen.

  • Mondmaskers: overal verplicht, behalve bij minimale kans op besmetting (bijgestuurde maatregel provincie Antwerpen)

Iedereen vanaf 12 jaar draagt nog steeds een mondmasker in de openbare ruimte of private plaatsen die toegankelijk zijn voor publiek. Ook als je je binnen de horecazaak verplaatst (toiletbezoek of bij aankomst en vertrek), moet je dus een mondmasker dragen. Deze verplichting geldt niet op plaatsen en momenten wanneer het risico op besmetting zo goed als uitgesloten is, bijvoorbeeld als je kortstondig iemand kruist of passeert. Ook als je eet of drinkt, moet je geen mondmasker dragen. Wel moet je altijd een mondmasker bij hebben.

  • Samenscholing verboden vanaf 10 personen (Nationale Veiligheidsraad)

Samenscholingen zijn beperkt tot maximum 10 personen. Concreet betekent dit dat spontane bijeenkomsten zoals uitstappen, samenscholingen, familiebijeenkomsten, trouwrecepties,… nooit met meer dan 10 personen kunnen doorgaan, alle kinderen inbegrepen.

De onderlinge afstand moet op deze momenten altijd strikt gerespecteerd worden, aangezien deze mensen vermoedelijk niet tot je contactbubbel behoren. Ook geldt hier de verplichting tot mondmaskerdracht volgens de provinciale regels. Een restaurant- of cafébezoek met deze groep buiten de eigen contactbubbel is dus niet mogelijk. Ook het strikte advies om geen privé- of familiefeesten te organiseren buiten je contactbubbel blijft integraal gehandhaafd.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Downloads

Datum van het bericht: maandag 17 augustus 2020