Naar inhoud

Mol voert extra mondmaskerplicht in én verscherpt toezicht op evenementen

Foto

Burgemeester Wim Caeyers besliste in samenspraak met de gemeentelijke crisiscel op welke drukke locaties en in welke winkelstraten mondmaskerplicht zal gelden. Deze mondmaskerplicht gaat in vanaf zaterdag 25 juli en vormt een aanvulling op de federale verplichtingen. De crisiscel vertrok daarbij vanuit het voorzorgsprincipe en de wetenschap dat strikte maatregelen nodig zijn om de exponentiële opmars van het coronavirus af te remmen. We zijn een toeristische gemeente met talrijke wisselende bezoekers uit binnen- en buitenland, wat uiteraard de risico’s verhoogt. Daarnaast hanteren we de komende weken een verstrengd beleid voor evenementen én voeren we een extra beperking in voor de horeca.

Als de stijgende besmettingscijfers zich doorzetten, zal ook onze gemeente jammer genoeg de alarmdrempel binnen enkele dagen overschrijden. Op dit moment zitten we aan 11 besmettingen op 100.000 inwoners. De alarmdrempel ligt op 20. 

 • Invoering lokale mondmaskerplicht

Aanvullend op de federale verplichting om mondmaskers te dragen op het openbaar vervoer, openbare gebouwen, in winkels, op markten en kermissen en in de horeca wordt een mondmasker verplicht gedragen in winkelstraten en op drukke locaties, publiek of privé. Het is de opdracht van het gemeentebestuur om deze locaties specifiek aan te duiden.

Volgende specifieke locaties werden geselecteerd voor verplichte mondmaskerdracht door voetgangers en steppers vanaf 12 jaar. De nodige aankondigingsborden worden in de loop van vrijdag 24 juli geplaatst. 

 • De stationsomgeving
 • Welzijnssite Ten Hove
 • Uitgaansbuurt Corbiestraat, inclusief gedeelte Corbiestraat tussen Rondplein en station
 • Het winkelgebied in het Centrum, vanaf de Graaf de Broquevillestraat tot en met de Statiestraat (inclusief Baron van Eetveldeplein, Laar). Dit winkelgebied omvat eveneens de Boerenkrijgstraat, Voogdijstraat, Kloosterstraat, Lakenmakersstraat, Boomgaardstraat en het Rondplein.
 • Postel: de Frietstraat, de dorpskern tussen de Kasteelstraat en de Reuselseweg, de parking en het publiek toegankelijke gedeelte van de abdij

Gezien de specifieke risico’s en de drukte voeren we ook op volgende locaties een mondmaskerplicht in:

 • Alle verplaatsingen binnen fitnesszaken
 • Vakantieparken en campings: alle publiek toegankelijke binnenruimtes en de drukkere buitenlocaties met dynamiek en beweging (bijvoorbeeld: check-in zones, wachtzones, kinderboerderij, drukkere wandelpaden, campingzones, verzamelpleinen,…). We verwachten van elk vakantiepark en camping een duidelijk overzicht van de mondmaskerplicht op hun site. Zij moeten tijdig de nodige signalisatie aanbrengen.
 • Sporthallen en zwembaden: dit omvat alle verplaatsingen buiten het sportterrein en het zwemgedeelte zelf.
 • Alle wachtrijen en -zones aan winkels, kinderopvanginitiatieven,…

Deze mondmaskerplicht is een aanvullende bescherming. Dit betekent dat op elk moment de 1,5 meter afstand moet gerespecteerd worden. Handen wassen en ontsmetten blijft de boodschap. Beperk je sociale contacten tot de weekbubbel van 15. Ontmoet anderen bij voorkeur in de buitenlucht.

Ook op andere locaties? We raden iedereen aan om op elk moment een mondmasker mee te hebben. Dit gebruik je best op elke drukke plaats. Is het veel te druk? Verlaat dan zo snel mogelijk de locatie.

 • Verscherpt toezicht op evenementen

De Nationale Veiligheidsraad stelt dat evenementen een potentiële besmettingsbron vormen. Het gemeentebestuur zal de komende dagen met verschillende organisatoren in interactie treden om te bekijken welke extra veiligheidsmaatregelen zij bijkomend best nemen om het evenement veilig te laten verlopen. Wanneer deze maatregelen niet kunnen worden toegepast, verlenen we geen toestemming voor het evenement. Zo zijn muziekoptredens in binnenruimtes niet toegelaten en geldt een verplichting om mondmaskers te dragen tijdens muziekoptredens in open lucht.

 • Geen extra animatie toegelaten in cafés of horecazaken

De strikte regels die gelden voor horecazaken zijn vrijwel onmogelijk verzoenbaar met DJ-sets, muziekoptredens,… Het burgemeesterbesluit bevat daarom een verbod voor alle horecazaken om extra animatie te voorzien. De muziek – binnen of buiten – mag niet meer dan achtergrondmuziek zijn (70 db). Te luide muziek zet aan tot roepen, wat het besmettingsrisico verhoogt. De stap van extra animatie naar een niet-toegelaten dans- en ontmoetingsfeest met een ongewenst hoge concentratie van bezoekers is bovendien bijzonder klein en moeilijk te voorkomen. Een essentiële horecaregel stelt dat alle klanten zitten en binnen hun eigen bubbel blijven.

Bovenstaande beslissingen gelden vanaf zaterdag 25 juli en gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de provinciegouverneur.

Meer info: communicatie, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be

Datum van het bericht: vrijdag 24 juli 2020