Naar inhoud

Wat besliste de Nationale Veiligheidsraad?

Foto

De Nationale Veiligheidsraad breidt de mondmaskerplicht uit naar horeca en drukke winkelstraten. Dat is één van de meest opvallende maatregelen die worden genomen om de stijgende coronacijfers zo snel mogelijk af te remmen. Daarnaast moeten nachtwinkels vanaf 22 uur sluiten, wordt een registratieplicht in de horeca ingevoerd en moet je een online melding indienen voor thuiskomst uit het buitenland. De versoepelingen die vanaf 1 augustus zouden ingaan voor activiteiten en evenementen, gaan niet door. Ook de weekbubbel blijft beperkt tot maximum 15 personen. Alle nieuwe maatregelen gaan in vanaf zaterdag 25 juli.

Corona geeft zich niet gewonnen, zo blijkt uit de cijfers van de afgelopen weken. Het aantal gemelde besmettingen stijgt elke dag. Ook het reproductiecijfer ligt hoger dan 1, wat betekent dat het virus aan kracht wint. Stijgende besmettingscijfers waren volgens de Nationale Veiligheidsraad te verwachten door het groeiende aantal sociale contacten. Om de opmars van het virus binnen de perken te houden, zijn bijkomende dringende maatregelen noodzakelijk.

Grote risico’s op feestjes en in cafés

Experts stellen vast dat de nieuwe besmettingen zich vooral situeren in de leeftijdsgroep van 20 tot 30 jaar. Dit zijn de jongvolwassenen. Zij zijn het meest sociaal actief. Daarbij wordt gesteld dat evenementen waar mensen op een beperkte oppervlakte nauw met elkaar in contact komen, grote risico’s vormen voor een snelle verspreiding. Dit zijn de ‘superverspreiders’. Denk daarbij aan spontane niet-toegelaten feesten, maar ook aan familiefeesten, huwelijksfeesten,…. In cafés wordt dansen, bewegen tussen verschillende bubbels, luide muziek waardoor mensen roepen,… als een zeer hoog risico geïdentificeerd. Terwijl de stijging zich bij aanvang vooral beperkte tot enkele locaties, wordt stilaan het hele land getroffen. Toch blijven er nog plaatsen met extra broeihaarden.

We zetten de belangrijkste aankondigingen van de Nationale Veiligheidsraad zo helder mogelijk op een rij. Vrijdagochtend vergadert onze gemeentelijke crisiscel voor een vertaling van de nieuwe richtlijnen naar onze gemeente. Op dit moment beschikken we nog niet over bijkomende informatie over de extra maatregelen. We hopen zo snel mogelijk deze informatie van de federale overheid te ontvangen.

  • Mondmaskers

De verplichting om een mondmasker te dragen wordt uitgebreid. Zo draagt iedereen ouder dan 12 jaar niet alleen een mondmasker in winkels, maar trekt de Nationale Veiligheidsraad deze verplichting door naar kermissen, markten, winkelstraten en andere drukke publieke én privélocaties. In onze gemeente was de mondmaskerplicht op markten en kermissen al langer ingevoerd. Ook in horecazaken draag je vanaf zaterdag een mondmasker bij het binnenkomen en verlaten van de zaak alsook bij verplaatsingen naar bijvoorbeeld het toilet. 

  • Registratieplicht horeca

Iedereen wordt bij het binnenkomen van horecazaken verplicht geregistreerd. Zo worden naam, telefoon en/of mailadres geregistreerd via een standaardformulier dat de hogere overheid de komende dagen ter beschikking stelt. Deze gegevens worden voor een periode van 14 dagen bewaard en dienen uitsluitend voor het bestrijden van de coronacrisis. Deze contactgegevens zijn noodzakelijk om bij een eventuele besmetting gericht aan contactopvolging te kunnen doen. 

  • Bubbel van 15 personen

De bubbel van 15 personen wordt niet ingeperkt. Wél benadrukt dat Nationale Veiligheidsraad dat deze bubbel op weekbasis geldt. Je mag dus bijvoorbeeld niet dagelijks 15 andere personen ontmoeten buiten je gezin. De Nationale Veiligheidsraad roept iedereen op om dit strikter na te leven. Extra sociale contacten leiden tot verhoogde besmettingsrisico’s en een snellere verspreiding van het virus. 

  • Nachtwinkels

Nachtwinkels sluiten verplicht al om 22 uur. Op die manier wil de federale overheid vermijden dat ze druk worden bezocht na het sluitingsuur van de horeca, zodat ‘het feestje’ elders kan worden verder gezet. 

  • Extra lokale maatregelen

Wanneer in een gemeente de alarmdrempel wordt overschreden of wanneer een gemeentebestuur preventief bijkomende maatregelen wilt nemen, dan wordt dit mogelijk. Uiteraard moet dit in nauw overleg gebeuren met de hogere overheden en de provinciegouverneur zodat de algemeen lijn wordt bewaakt. Bij een grote lokale uitbraak kan een gemeente in lockdown gaan met extra beperkingen voor winkels, horeca, verplaatsingen, samenscholingen,…. 

  • Activiteiten en evenementen

De aangekondigde versoepelingen voor evenementen en activiteiten gaan niet door. Kleinschalige privéfeesten blijven beperkt tot de bubbel van 15 personen. Op deze manier is de bubbel voor die week gevuld en mag je in principe geen andere mensen meer ontmoeten.

Privéfeesten met professionele catering of traiteur blijven beperkt tot 50 personen. Het optrekken naar 100 personen gaat niet door. Voor evenementen binnen blijft de capaciteit beperkt tot 200 personen, voor evenementen buiten zijn dat er 400. Ook binnen deze evenementen moet de bubbel van 15 strikt gerespecteerd worden.

Naast de maximumcapaciteiten gelden er nog tal van maatregelen die voor elk evenement volgen uit het COVID Event Risk Model én het bijhorende evenementenprotocol.

  • Terug van vakantie

De Nationale Veiligheidsraad beklemtoonde verder de noodzaak aan zelfdiscipline tijdens vakanties en de regels omtrent de terugkeer. Al wie uit het buitenland terugkomt (ongeacht de groene, oranje of rode zone), moet een online formulier invullen omtrent de bestemming.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be

Datum van het bericht: donderdag 23 juli 2020