Naar inhoud

Verstrengde maatregelen voor dieren- en boerenmarkt vanaf zondag 28 juni

Foto

Het gemeentebestuur voert in samenspraak met de politie strengere maatregelen in voor een veilig verloop van onze zondagse dieren- en boerenmarkt. Afgelopen zondag vond de eerste markt plaats sinds de coronacrisis. Op sommige momenten was het evenwel veel te druk en konden we de veilige afstand tussen de marktbezoekers onvoldoende verzekeren. Wanneer vanaf 1 juli de verplichting om alleen naar de markt te komen wegvalt, vrezen we in de zomermaanden nog bijkomende drukte. We vragen dan ook aan iedereen – standhouders én bezoekers – om zich strikt aan de afspraken te houden. Als dit niet lukt, vrezen we opnieuw te moeten stoppen met onze zondagse markt.

Bekijk het marktplan hier

De organisatie van onze populaire dieren- en boerenmarkt vormt voor het gemeentebestuur een bijzonder delicate evenwichtsoefening. We willen het laten doorgaan van onze traditionele wekelijkse markt absoluut een kans geven, ten voordele van de standhouders en kopers. Door een te grote opkomst dreigt evenwel het risico op een massa-evenement met overmatige en moeilijk controleerbare drukte. Om de volgende dieren- en boerenmarkt veilig te laten verlopen, nemen we vanaf zondag 28 juni volgende maatregelen:

 • Minder in- en uitgangen

We bewaken veel strikter de maximumcapaciteit. Hiervoor is het noodzakelijk om het aantal in- en uitgangen op de marktsite te beperken. Wanneer de maximumcapaciteit op de marktsite bereikt is, laten we tijdelijk geen bijkomende bezoekers meer toe.

 • We voorzien een hoofdingang op het kruispunt van de Lakenmakersstraat en de Corbiestraat. Wanneer de maximumcapaciteit bereikt is, kunnen wachtenden met de nodige afstand aanschuiven in de Lakenmakersstraat. Deze wordt verkeersvrij gemaakt.
 • De hoofduitgang wordt voorzien aan het Santo Tomasplein, in de richting van de Corbiestraat.
 • De hoek van de Schansstraat en het Rondplein vormt een bijkomende in- en uitgang.
 • o Alle overige mogelijke in- en uitgangen worden met nadarhekken afgesloten.
 • Strikte marktcirculatie

Op de markt geldt éénrichtingsverkeer. De verplichte wandelrichting wordt aangeduid met bijkomende borden. Extra nadarhekken en linten voorkomen het verlaten van de verplichte looproute.

 • Extra toezicht

Naast de verhoogde inzet van politieagenten schakelen we private beveiligingsagenten in om de maximale bezoekerscapaciteit te bewaken en om marktbezoekers vriendelijk te wijzen op de verplichte wandelrichting.

 • Oproep om gespreid te komen

Onze zondagse dieren- en boerenmarkt start om 8 uur en loopt door tot in de vroege namiddag. De grootste drukte situeert zich tussen 9.30 en 11.30 uur. Op die momenten riskeer je lange wachttijden aan de ingang door de strikte capaciteitsbewaking. Daarom roepen we iedereen op om gespreid te komen. Kom dus vroeger of later dan de verwachte bezoekerspiek.

 • Overige maatregelen

In aanvulling op de strikte organisatie gelden op zondag 28 juni nog volgende regels:

 • Kom alleen. Een bezoek aan de dieren- en boerenmarkt is nog géén gezinsuitstap. Deze versoepeling gaat pas in vanaf 1 juli.
 • Kom enkel langs om aan te kopen.
 • Respecteer altijd en overal de afstand van 1,5 meter.
 • Mondmaskers zijn voor marktbezoekers niet verplicht, wel aan te raden. De standhouders moeten wél verplicht een mondmasker dragen.
 • Plan vooraf je bezoek met ons aangepast marktplan en het overzicht van de marktkramen op gemeentemol.be/marktplanzondag

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Datum van het bericht: vrijdag 26 juni 2020