Naar inhoud

Verbod op gebruik water uit waterlopen uitgebreid. Spring zuinig om met water!

Foto

Door de aanhoudende droogte breidt de provincie Antwerpen het captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen opnieuw verder uit. Dit betekent onder andere dat er geen water mag gebruikt worden om velden en tuinen te beregenen of vijvers aan te vullen. Eventuele taps moeten worden dichtgezet. Het verbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Meer info vind je op www.provincieantwerpen.be/waterlopen.

Tijdens langere periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Wanneer het water te fel zakt, kan er een verbod komen om water uit de waterloop te onttrekken. Dit noemen we een captatieverbod.

Waardevolle waterlopen beschermen

Uit peilmetingen blijkt dat de waterpeilen van verschillende onbevaarbare waterlopen in onze provincie de afgelopen twee weken verder daalden. Daarom besliste de provincie om het captatieverbod verder uit te breiden. Als gevolg hiervan werd een nieuw politiebesluit uitgevaardigd, het politiebesluit van 20 mei wordt opgeheven.

Nieuwe besluit in werking op 4 juni

Het nieuwe besluit treedt op 4 juni in werking en verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden:

  • Netebekken (uitgezonderd segmenten Aa (1ste categorie), Molenbeek/Bollaak (1ste categorie), Grote Nete (1ste categorie);
  • Groot Schijn (gedeeltelijk);
  • Maasbekken;
  • Vrouwvliet;
  • Grote Struisbeek (uitgezonderd segment Grote Struisbeek (1ste categorie).

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Water, een kostbaar en schaars goed

De komende dagen wordt regen voorspeld, maar dat zal lang niet voldoende zijn om de grondwaterstanden te herstellen. Het blijft dan ook bijzonder belangrijk om zeer spaarzaam om te gaan met water en niet-essentieel gebruik te vermijden:

  • Sproeien van gazons, tuinen, velden, sportterreinen,…
  • Afspuiten van voertuigen, aanhangwagens,…
  • Vullen van zwembaden en vijvers,…

We roepen op om het regenwater zoveel mogelijk op te vangen en te bufferen in kleine grachten of bekkens.

Meer info: milieudienst, 014 33 07 35, milieudienst@gemeentemol.be

Datum van het bericht: donderdag 04 juni 2020