Naar inhoud

Extra ruimte voor veilige terrassen na heropening horeca

Foto

Om de heropening van de horecazaken veilig en succesvol te laten verlopen, krijgen alle horecazaken in onze gemeente de kans om hun terras voor deze zomer uit te breiden. Horecazaken die dit wensen, vullen best zo snel mogelijk het e-formulier in op www.gemeentemol.be/uitbreidinghoreca. We bekijken dan op maat van elke horecazaak welke uitbreiding haalbaar is. De uitbreiding mag uiteraard de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengen. Vanaf de heropening van de horeca maken we de Corbiestraat tussen het Rondplein en de Boerenkrijgstraat tot eind augustus verkeersvrij. Op die manier krijgen ook de cafés en restaurants in deze horecabuurt de kans op een groter terras.

Grotere terrassen met voldoende afstand tussen de tafels verkleinen het besmettingsgevaar. Na groen licht van de Nationale Veiligheidsraad krijgen horecazaken dankzij de extra terrasoppervlakte meer kansen op een rendabele heropening. De mogelijkheid geldt voor alle horecazaken, zowel in het Centrum als in de gehuchten.

We vragen elke horecazaak om in eerste instantie zelf na te denken over een mogelijke en haalbare terrasuitbreiding. Vervolgens kunnen ze hun intenties en wensen kenbaar maken via een e-formulier. Onze verkeersdienst beoordeelt iedere aanvraag en komt in dialoog met de horecazaak tot de nodige praktische afspraken. In elk geval moet er altijd een vrije doorgang van minimum 1,5 meter gegarandeerd blijven op het voetpad of de berm.

Hoe uitbreiden?

Verschillende mogelijkheden behoren tot de opties. In eerste instantie denken we aan een zijwaartse uitbreiding. In dat geval is de instemming van de betrokken buur een groot pluspunt als de uitbreiding niet voor of op het eigen perceel ligt. Ook een uitbreiding naar pleinen, parkeerplaatsen of andere publieke ruimte is bespreekbaar. Of er parkeerplaatsen kunnen gebruikt worden, verschilt van situatie tot situatie. Ook de uitbreiding naar braakliggende percelen of een extra inname van brede voetpaden sluiten we zeker niet uit.

Elke aanvraag individueel beoordelen

De verkeersdienst beoordeelt elke aanvraag vanuit verschillende invalshoeken:

  • Blijft er een voldoende veilige doorgang beschikbaar voor voetgangers?
  • Blijft de extra hinder voor aanpalende bewoners of winkeluitbaters beperkt?
  • Blijven er nog voldoende parkeermogelijkheden voor auto’s of fietsers over in de buurt?
  • Ondervinden de erediensten hinder bij een inname van een kerkplein?
  • ...

Verkeersvrije Corbiestraat

Achter de schermen werkte het gemeentebestuur de afgelopen maanden al nauw samen met de horecazaken om een verkeersvrije Corbiestraat te creëren tijdens de zomer. Er waren vergevorderde plannen om dit te laten samengaan met een passende aankleding van de straat en een goedgevulde evenementen- en activiteitenkalender. De coronacrisis heeft deze plannen ‘on hold’ gezet.

Toch willen we de Corbiestraat deze zomer verkeersvrij maken, wat de horecazaken toelaat om hun terrassen ‘coronaproof’ uit te breiden. De verkeersvrije straat zal zich beperken tot het gedeelte tussen Rondplein en Boerenkrijgstraat. In samenspraak met de horecazaken, overige winkels en bewoners zullen we nog bekijken hoe we praktisch alles regelen, ook wat betreft de leveringen en de bereikbaarheid. Daarnaast zullen de wekelijkse markten nog op deze locatie moeten blijven doorgaan.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be 

Datum van het bericht: woensdag 27 mei 2020