Naar inhoud

Frietstraat in Postel heropent op zaterdag 23 mei onder strikte voorwaarden

Foto

Onder strikte voorwaarden krijgen de uitbaters van de Frietstraat in Postel vanaf zaterdag 23 mei de toelating om opnieuw te openen. Zo krijgen de uitbaters de mogelijkheid om via een zelf af te spreken beurtrol één friet- en hamburgerkraam én één ijsjeskraam te openen. De toelating geldt onder voorbehoud van een veilige verloop. Na het openingsweekend volgt een evaluatie. Deze hangt ook sterk af van de discipline van de bezoekers. Zo vragen we iedereen om de frietjes, hamburgers of het ijsje niet op te eten in de onmiddellijke buurt van de kramen, maar om afstand van elkaar te nemen op de parking. Daarnaast hopen we dat iedereen het afval in de voorziene vuilnisbakken deponeert.

Door de heropening van de winkels, de individuele kippen- en aardbeienkramen en de geplande herstart van de markt, is uiteraard ook de heropening van de Frietstraat in Postel stilaan aan de orde. Tijdens een overleg tussen het gemeentebestuur en de betrokken uitbaters werden constructies verschillende scenario’s besproken.

Strikte voorwaarden

In onderling overleg werd afgesproken om de herstart in twee stappen te laten verlopen. De eerste fase gaat in op zaterdag 23 mei. De uitbaters spreken onderling een beurtrol af om maximum één frietkraam en één ijskraam op hetzelfde moment te openen. De verkoop moet gebeuren onder strikte voorwaarden. Dit betekent voor elke kraam de organisatie van een veilige wachtrij met voldoende tussenafstand en het dragen van mondmaskers door medewerkers. Alle etenswaren moeten worden ingepakt zodat mensen zich kunnen verspreiden op de parking voor het opeten. Ook voorzien de uitbaters op eigen initiatief toiletfaciliteiten en ontsmettingsmogelijkheden voor de bezoekers.

De toelating tot heropening geldt in principe voor één week, waarbij we willen evalueren of alles correct verloopt. Voor de tweede fase – waarbij alle kramen op hetzelfde moment mogen openen – kijken we naar de verdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad omtrent de heropening van de horeca.

Verspreid je op de parking, afval in de vuilnisbakken

Naast de voorwaarden die gelden voor de uitbaters, verwachten we van alle bezoekers de nodige discipline om de richtlijnen strikt op te volgen. Eén persoon doet de bestelling, de overige leden van je gezelschap wachten op een afstand buiten de Frietstraat, bijvoorbeeld aan de auto.

Eet je frietje of ijsje niet op in de onmiddellijke buurt van de Frietstraat, maar verspreid je over de parking. Hou daarbij ruim voldoende afstand ten opzichte van andere gezinnen. Samenscholingen zijn nog steeds wettelijke verboden. Er staan geen banken of tafels meer in de Frietstraat. Daarnaast vragen we iedereen om het afval in de voorziene vuilnisbakken te deponeren. Deze staan verspreid op de parking.

Nog geen Nederlands grensverkeer

Omdat de grenzen met Nederland nog gesloten blijven, mogen toeristen uit Nederland nog niet naar de Frietstraat komen. De politie zal regelmatig controleren op het goede verloop. Niet-toegelaten grensverkeer, kan worden geverbaliseerd.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be 

Datum van het bericht: woensdag 20 mei 2020