Naar inhoud

Veilig winkelen in MooiMol: handelskern bereidt zich voor

Foto

Door de concentratie van meerdere winkels op een beperkte oppervlakte, vereist onze handelskern in het Centrum bijkomende maatregelen.  Deze helpen onze handelaars van het Centrum om de heropening op maandag 11 mei veilig te laten verlopen. In de loop van deze week brengen we vanuit het gemeentebestuur zelf de vloerstickers op de voetpaden aan om de wachtrijen buiten te organiseren. Daarnaast adviseren we om de voetpaden slechts in één richting te gebruiken. ‘Rechts in, rechts uit’ vormt daarbij het uitgangspunt. Tenslotte vragen we alle handelaars om reclameborden of andere obstakels op de voetpaden te vermijden.

Ook de handelaars van het Centrum krijgen op aanvraag van het gemeentebestuur een communicatiepakket om hun klanten te informeren over de richtlijnen. De vloerstickers voor het regelen van de wachtrijen op de voetpaden moeten ze evenwel zelf niet kleven. Dit zal eind deze week gebeuren door gemeentemedewerkers. Op die manier bekijken we voor elke situatie hoe de wachtrijen bij drukte het meest veilig kunnen georganiseerd worden met meerdere winkels vlak naast elkaar.

Vaste wandelrichting op voetpaden
Door de combinatie van wachtende klanten en vele kruisende voetgangers, is het onmogelijk om bij drukte de sociale afstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar te garanderen. De voetpaden zijn hiervoor onvoldoende breed. Daarom besliste de gemeentelijke crisiscel om in de centrumstraten een vaste wandelrichting in te voeren op de voetpaden. Wettelijk is dit niet afdwingbaar, we vragen alle bezoekers van het Centrum om de wandelrichting vrijwillig te respecteren. We voorzien de nodige signalisatie op grote verkeersborden, met verwijderbare verf op de voetpaden én met affiches in de winkels.

Rechts in, rechts uit
Voor deze aangewezen wandelrichting geldt het principe ‘Rechts in, rechts uit’. Je wandelt dus altijd op het voetpad rechts van de rijbaan. Dit betekent dat je elke winkel rechts binnengaat en bij het buitenkomen naar rechts draait. Wanneer je van wandelrichting wilt veranderen, steek je de straat over naar het voetpad aan de overzijde. Als er een zebrapad binnen de 20 meter ligt, dan steek je over via het zebrapad.

Geen obstakels op voetpaden
Om wandelaars en wachtende klanten maximaal de nodige ruimte te geven, vragen we handelaars uitdrukkelijk om alle uitstalborden of andere obstakels van de voetpaden te verwijderen. Dit verzoek wordt gehandhaafd op basis van een formeel burgemeesterbesluit.

Waar geldt deze regeling?
De regeling voor de handelskern geldt voor volgende straten:

 • Rozenberg, tussen Bergstraat en Voogdijstraat
 • Voogdijstraat
 • Statiestraat
 • Kloosterstraat
 • Lakenmakersstraat
 • Rondplein
 • Corbiestraat
 • Laar
 • Baron van Eetveldeplein
 • Graaf de Broquevillestraat
 • Markt

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be

Datum van het bericht: donderdag 07 mei 2020