Naar inhoud

Mol stapt mee in ‘Kempen2030’: 40% minder CO² tegen 2030

Foto

Vrijdag 11 oktober ondertekende onze burgemeester samen met 28 andere Kempense burgemeesters, het Burgemeestersconvenant 2030. De ondertekening is het startschot van het ambitieus streekproject Kempen2030. Het doel is om tegen 2030 de CO²-uitstoot in de Kempen met minstens 40% te doen dalen en onze gemeentes weerbaar te maken tegen de klimaatsverandering. Dit is iets wat we samen moeten waarmaken, ‘Want vandaag maak jij het klimaat van morgen!’

Op 11 oktober gaven de 29 Kempense burgemeesters officieel het startschot voor Kempen 2030. Dit project stroomlijnt de Kempense maatregelen tegen klimaatopwarming en wordt breed verankerd in het beleid van de gemeentes. Concreet zet men in op :

  • met comfortabele, energiezuinige woningen;
  • waar er veel gefietst wordt;
  • met een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving;
  • waar landbouw en natuur hand in hand het groene karakter van onze regio versterken;
  • waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt en betaalbaar is voor iedereen.

 

40% CO² besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties samen moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050. Samen met een strategisch partnerschap zal IOK de gemeenten hierin ondersteunen. Ook onze gemeente zal proberen haar steentje bij te dragen door bewust in te zetten op duurzaamheid in de komende legislatuur.

 

Kempense kinderklimaattop

Kinderen uit alle Kempense gemeenten verzamelden afgelopen maanden voor de Kempense kinderklimaattop. Onder begeleiding van Good Planet Belgium brainstormden ze over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kunnen maken. Daarnaast versierden de kinderen een toekomststoel, een stoel die een plek aan de beslissingstafel krijgt en de stem van de toekomstige generatie vertegenwoordigt. Via de symbolische actie willen kinderen de gemeenten aanmoedigen om klimaatvriendelijke beslissingen te nemen. Op de Kempen2030 kick-off op 11 oktober werden hun ideeën voorgesteld en kreeg iedere Kempense burgemeester een toekomststoel overhandigd.

 

Kinderklimaatambassadeur Pauline uit Mol: “Mijn idee voor het klimaat is dat er meer vrije autoloze dagen zijn zodat de fietsers veiliger kunnen fietsen.”

 

Blijf op de hoogte van het laatste klimaatnieuws

Wil jij meewerken aan dit toekomstbeeld en op de hoogte blijven van het laatste klimaatnieuws? Volg de nieuwe Facebookpagina www.facebook.com/kempen2030, neem een kijkje op de nieuwste website www.kempen2030.be of lees de Kempen2030-krant die halfjaarlijks in je brievenbus valt.

 

 

Meer info: www.kempen2030.be, www.facebook.com/kempen2030

Datum van het bericht: maandag 14 oktober 2019